Krutá pravda o náraste počtu mŕtvych počas pandémie: Štatistici zverejnili presné údaje

12.1.2021
0
Koronavírus

Zdroj: TASR/AP

Páčil sa vám článok?

Spochybňovači nebezpečenstva pandémie nového koronavírusu neraz poukazujú na to, že celkové počty zosnulých v populácii oproti predchádzajúcim rokom sa nijako nemenia. Štatistický úrad SR však zverejnil presné údaje a z tých čísel naozaj mrazí.

Prekvapujúce je, že počet zomretých na Slovensku výrazne prekonal päťročný priemer už za mesiace október a november, keď na covid u nás zomieralo oficiálne výrazne menej ľudí ako v súčasnosti. V októbri na covid oficiálne zomieralo okolo 10 ľudí denne (samozrejme s výkyvmi, maximum bol 24. októbra a to 25 ľudí), v novembri väčšinou od 20 do 30 ľudí denne. Novembrové maximum nastalo 12.11. a síce 50 zosnulých. V súčasnosti evidujeme obetí koronavírusu okolo 100 denne, je preto jasné, že keď sa zverejnia štatistiky za december či január, čísla pôjdu ešte výrazne hore. Pandémia koronavírusu so sebou totiž prináša i mnoho nepriamych obetí, ktoré v jeho štatistikách nefigurujú (iné diagnózy apod.).

Najväčší nárast počtu zosnulých sa prejavil u seniorov nad 65 rokov. Z hľadiska regiónov bol v novembri najvýraznejší prírastok v Trenčianskom a Prešovskom kraji, a to o 59 percent. Informoval o tom Štatistický úrad SR, ktorý zverejnil predbežné dáta o úmrtnosti za mesiac november 2020.

"Údaje o zomretých za skončený mesiac Štatistický úrad SR zhromaždí a spracuje v priebehu dvoch mesiacov. Aby sme obmedzili a vyvrátili šírené nepravdivé hoaxy a dezinformácie, zverejňujeme predbežné dáta za november v predstihu. Decembrové predbežné dáta budú dostupné začiatkom februára a definitívne údaje za celý referenčný rok 2020 v marci 2021," spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Podľa predbežných dát zomrelo na Slovensku v priebehu novembra spolu 5842 osôb, čo bolo takmer o 36 percent viac než priemerný počet úmrtí za november za posledných päť rokov (roky 2015 až 2019), za mesiac október zomrelo 5277 osôb, čo bolo o 20 percent viac než päťročný priemer.

Vyšší počet zomretých sa podľa predbežných dát prejavil výrazne vo vekovej skupine nad 65 rokov. V novembri bol počet zomretých celkovo o 47 percent vyšší ako v priemere za posledných päť rokov, v októbri o 27 percent a v septembri o 8 percent.

Po Trenčianskom a Prešovskom kraji bol v novembri z pohľadu regiónov zaznamenaný najvýraznejší prírastok úmrtí v Žilinskom a Trnavskom kraji. Tam počet zomretých prekonal priemer posledných päť rokov o 43 percent, v Košickom kraji o 30 percent, v Banskobystrickom o 25 percent a v Bratislavskom kraji o deväť percent.

V súhrne od začiatku roka do konca novembra zomrelo na Slovensku 51.276 osôb, čo je podľa ŠÚ SR o 1600 až 3900 osôb viac ako v posledných piatich predošlých rokoch za rovnaké obdobie.

Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR z fyzicky doručených formulárov "List o obhliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí", v ktorých sú poznačené základné informácie o zomretom vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer 3000 miest a obcí SR.

(tasr, ms)

Páčil sa vám článok?