Zákaz vychádzania sa končí, no naďalej máme núdzový stav. Čo to v praxi znamená?

15.11.2020
0

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Páčil sa vám článok?

Od nedele 15. novembra už nepotrebujete modré papieriky s negativnym výsledkom z plošného testovania na ochorenie COVID-19, ich platnosť sa skončila. Zároveň sa však predlžuje núdzový stav o 45 dní.

Od nedele od 1.00 h ráno sa končí zákaz vychádzania a povinnosť preukázať sa certifikátom s negatívnym výsledkom testu z celoplošného testovania. Môžete teda cestovať kam chcete, bez prekážok sa presúvať zo zelených do červených okresov či naopak. 

Podľa uznesenia vlády zo stredy sa však predlžuje núdzový stav na 90 dní, teda o ďalších 45 dní. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. V uznesení sa doslova píše, že sa zakazuje zhromažďovanie viac ako šiestich ľudí, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. 

Od pondelka budú otvorené (ak otvoria) divadlá, kiná a kostoly s maximálnou kapacitou 50 percent. Môžu otvoriť aj plavárne (pre športové kluby) a fitnescentrá, no naraz v nich môže byť iba šesť ľudí. 

Pre reštaurácie, hotely a doteraz zatvorené školy sa nič nemení. Zostáva teda otvorený  prvý stupeň ZŠ, materské školy a otvoria sa aj školy, kam chodia deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Okrem najvyšších súťaží vo futbale a hokeji sa budú hrať aj druhé najvyššie sútaže, ale bez divákov. 

Aké má vláda právomoci počas núdzového stavu 

Našli sme pre vás v zákone, čo všetko môže vláda počas núdzoveho stavu vykonať. Samozrejme, neznamená to, že sa to v praxi stane, ale na základe zákona má na to právo:

- obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

- uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,

- obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,

- obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,

- obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

- obmedziť doručovanie poštových zásielok,

- obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,

- obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,​

- obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

- zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

- zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

- vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

(ms) 

Páčil sa vám článok?