• História
  • 05.03.2018 09:12

Stredná odborná škola na Strečnianskej vznikla primárne ako dievčenská škola

0 0
SOŠ podnikania
Zdroj: TASR

Stredná odborná škola podnikania začala písať svoju históriu v roku 1991, keď vznikla v priestoroch obchodného učilišťa Na pántoch pôvodne ako dievčenská odborná škola so študijným odborom obchod a podnikanie.

V súčasnosti škola sídli na Strečnianskej ulici a 140 študentov tu študuje buď obchod a podnikanie, alebo manažment regionálneho cestovného ruchu.
Počas svojej existencie prešla škola rôznymi zmenami a vývojovými etapami. Ako dievčenská odborná škola bola z ulice Na pántoch presťahovaná v roku 1993 do uvoľnených priestorov bývalých materských škôlok a jaslí na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke, kde škola sídlila do konca júna 2009.

„Prvé absolventky ukončili školu maturitnou skúškou v roku 1994. Škola na Znievskej ulici integrovala pod jednu strechu študijné odbory dievčenských odborných škôl na Svätoplukovej a Žehrianskej ulici," priblížila riaditeľka SOŠ podnikania Nadežda Ledererová. Od septembra 1994 boli na škole otvorené triedy so študijnými odbormi – obchod a podnikanie (končiaci maturitnou skúškou), služby a domáce hospodárenie (končiaci záverečnou skúškou) a ekonomické služby (dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventky študijného odboru služby a domáce hospodárenie). Postupne sa rozrastala nielen počtom žiačok, ale aj tried a študijných odborov s počtom žiakov 320.
Skúsenosti zo študijného odboru služby a domáce hospodárenie a nadstavbového štúdia ekonomické služby si vynútili, že trojročné štúdium a naň nadväzujúce dvojročné nadstavbové štúdium sa začalo počnúc školským rokom 1995/1996 utlmovať z dôvodu ťažkej uplatniteľnosti absolventiek na trhu práce a všeobecne nižšej úrovne vedomostí v porovnaní so študijným odborom obchod a podnikanie. 

​Od roku 2002 sa stal tento odbor koedukačným a zároveň začali na škole študovať spolu s dievčatami aj chlapci. O sedem rokov neskôr bol názov školy zmenený na Stredná odborná škola podnikania. Nakoľko priestory na Znievskej boli pre výučbu nevyhovujúce, škola sa presťahovala do priestorov Strednej zdravotníckej školy na Strečniansku 20 so samostatným vchodom a sídli tu dodnes," spresnila riaditeľka.

Zdroj: TASR

V súčasnosti navštevuje školu v dvoch študijných odboroch – obchod a podnikanie a manažment regionálneho cestovného ruchu 140 žiakov. Absolvent odboru obchod a podnikanie je pripravený pre prácu v podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, štátnej správy, bankovníctva, poisťovníctva, daňovníctva alebo v oblasti súkromného podnikania. V študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu študenti získavajú vedomosti z celej oblasti služieb cestovného ruchu – stravovacie, ubytovacie, animačné a kongresové. Naučia sa tiež, čo tvorí cestovný ruch a ako sa uplatňuje marketing v tejto oblasti.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.