• O cestovaní v MHD
  • 20.09.2011 17:36

Bezplatná mestská hromadná doprava vo svete

0 0
K tejto téme bol publikovaný rozsiahly článok v časopise Železničná doprava a logistika (http://fpedas.uniza.sk/zdal/), vydávanom Katedrou železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Článok bol publikovaný v čísle 2/2010 (http://fpedas.uniza.sk/zdal/images/stories/clanky_pdf/archiv_ZDALu/zdal_2010_02.pdf) (archív vydaní: http://fpedas.uniza.sk/zdal/index.php/archiv.html). Link na samotný článok: http://fpedas.uniza.sk/zdal/images/stories/clanky_pdf/cislo_02_10/03_gogola.pdf V článku sú uvedené príklady miest zo sveta, v ktorých bezplatná MHD funguje. Ako si môžete všimnúť, na zozname sa nachádza i mesto Hořovice v Českej republike, ale menovaných je i niekoľko miest v tradične pravicových Spojených štátoch amerických. Pre Bratislavu môže byť inšpiratívnym porovnanie s čínskym mestom Changning s počtom obyvateľov 621 000. Autor (Ing. Marián Gogola PhD. z Katedry cestnej a mestskej dopravy; článok recenzovaný Ing. Martinom Kendrom PhD.) v článku analyzuje problematiku z viacerých hľadísk, okrem iného sa venuje i ekonomickej stránke problematiky, kde poukazuje i na skutočnosť, že takéto riešenie prináša i mnohé úspory v ostatných sférach fungovania mesta. Argumenty o \'neufinacovateľnosti\' takéhoto projektu nie sú na mieste aj preto, že už dnes príjmy rozpočtu DPB, a.s. tvoria z ca. 2/3 dotácie od mesta (http://www.dpb.sk/vyrocna-sprava). Čo si o tom myslíte Vy? Zdvihli by ste ruku za takýto environmentálny projekt, ktorý by mohol výrazne uľaviť nášmu životnému prostrediu, sluchu i dýchacím cestám?

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.