• Doprava
  • 10.05.2007 10:46

Nosný dopravný systém zlepší cestovanie

0 0

Nový generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava, a.s., Róbert KADNÁR, nastúpil do funkcie 2. mája. Pozhovárali sme sa s ním o hospodárení v spoločnosti, ale aj o kvalite cestovania, služieb a o očakávaných zmenách.

- Pripravujeme niekoľko interných auditov zameraných na optimalizáciu nákladov. Budú zamerané najmä na strediskové hospodárenie, skladové zásoby a evidenciu nákladov na údržbu a opravu vozidiel. Ide o to, aby sme mohli vyhodnocovať aj to, ktoré vozidlo sa nám oplatí opravovať a aký objem náhradných dielccov - skladového materiálu, je optimálne mať. Samozrejme, budeme hľadať aj riešenia v personálnej oblasti. Tá sa však dotkne najmä obslužných činností, ktoré sú v segmente technicko-hospodárskych pracovníkov.  Finálny stav bude smerovať k vyrovnanému rozpočtu. Bude ho možné vytvoriť až po dobudovaní nosného dopravného systému a najmä po obmene vozového parku, ktorý nám podstatne zníži náklady na opravy a údržbu.

Ako vnímate súčasný stav úrovne MHD a ktoré ďalšie kroky chcete robiť, aby ste skvalitňovali poskytované služby?

- Pokiaľ viem, tak viac ako polovica obyvateľov Bratislavy nie je spokojná so súčasnou situáciu MHD. Poviem jeden príklad, ktorý odráža momentálny stav v tejto spoločnosti. V apríli vynechal Dopravný podnik 1681 spojov. Na základe analýzy, ktorú som si dal vypracovať, až 85 percent z toho tvorili technické poruchy vozidiel. To odráža základný problém spokojnosti verejnosti, ktorá sa točí okolo technického stavu.

Cestujúci si museli pred rokmi zvyknúť na to, že musia prestupovať, aby sa z jednej časti mesta dostali do druhej. Prečo je to tak?

- Je naozaj objektívna pravda, že zmeny sa často robili v neprospech cestujúcich. Išlo hlavne o ekonomickú optimalizáciu, keď sa menili niektoré súbežné trate a menila sa obsluha územia zmenou linkovania. Krátkodobá budúcnosť je postavená na systéme integrovanej dopravy, ktorá sa začne už na budúci rok. Definitívne riešenie v komforte cestovania prinesie výstavba nosného dopravného systému, ktorý bude postavený na koľajových vozidlách. Realitou by mal byť o 3 - 4 roky a pozitívne ovplyvní MHD v meste.

Zhováral sa Robert Lattacher
NÁŠ ROZHOVOR

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.