Vyrieši metro problémy s dopravou?

13.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Možno nemám dostatok informácií, no neviem, kedy sa rozhodlo o tom, že výstavba metra je v súčasnosti jediný spôsob, ako riešiť problematiku dopravného systému v meste. Doprava osôb sa dnes zabezpečuje autobusmi, trolejbusmi a električkami.

Najspoľahlivejšia je doprava električkami, dodržiavanie časového plánu autobusov a trolejbusov je nepriaznivo ovplyvňované v špičkových hodinách tvorbou kolón áut pred križovatkami. Napriek uvedeným problémom je doprava osôb ako tak postačujúca.

Úplne iná situácia je v dopravnom systéme ulíc pre automobilovú dopravu. Výstavba metra v riešení tohto problému vôbec nepomôže, pretože tí občania, ktorí dnes cestujú automobilmi, budú tak robiť aj po výstavbe metra, takže situácia v cestnej doprave sa nezlepší. Investičné náklady len na prvú etapu metra majú byť od 20 do 35 miliárd korún. Za tieto prostriedky by bolo možné prebudovať cestnú sieť mesta tak, aby vyhovovala dnešným, ale aj budúcim podmienkam.

A bolo by potrebné vyhodnotiť aj vybudovanie siete električiek v Petržalke tak, ako sa o tom pôvodne uvažovalo. Hovorí sa aj o variantnom riešení metra. Domnievam sa, že najprv by bolo potrebné vyhodnotiť variant výstavby metra s variantom výstavby a rekonštrukcie cestnej siete mesta z hľadiska toho, čo je v súčasnej situácii mestskej dopravy prvoradé. 

Ivan Albini, Bratislava
LIST ČITATEĽA

Páčil sa vám článok?