Za parkovacie služby treba naďalej platiť

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

V uplynulých dňoch úradníci ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií v celoštátnych médiách obvinili Bratislavskú parkovaciu službu z toho, že na území mesta neoprávnene podniká a v rozpore so zákonmi vyberá poplatky za parkovanie. Nás preto zaujímalo, ako to vlastne je s jej pôsobením na území Bratislavy. Hovorí riaditeľ Bratislavskej parkovacej služby, s.r.o., Peter POLOMA.

- Informácie, ktoré boli o Bratislavskej parkovacej službe v posledných dňoch zverejnené, nie sú pravdivé. O vzniku tejto súkromno-verejnej spoločnosti rozhodlo mestské zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto s tým, že bude poskytovať parkovacie služby v Starom Meste v zóne s dopravným obmedzením. Táto zóna bola zriadená vo verejnom záujme ako riešenie kritickej situácie v statickej doprave v centre mesta ešte v roku 1992. To znamená, že nepodnikáme v iných mestských častiach, ani v iných slovenských mestách, ako odznelo v niektorých médiách. Čo sa týka predmetu podnikania, ide o prevádzkovanie parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením s tým, že ceny parkovacích služieb vo výške 5 korún sú určené nariadením mestského zastupiteľstva Staré Mesto. Nie je to teda miestny poplatok, ale úhrada za parkovacie služby, čo znamená za projektovanie uličných parkovacích státí, zvislé a vodorovné dopravné značenie, úprava a oprava vozovky týchto parkovacích miest, ich letné čistenie a zimná údržba, vrátane odpratávania snehu. My teda len plníme to, čo nám ukladá príslušné VZN mestskej časti Staré Mesto a vyberáme od vodičov úhradu za spomenuté služby.

Čo však v prípade, že občania toto vysvetlenie odmietnu a nebudú chcieť platiť za používanie parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením?

- Tieto prípady nerieši Bratislavská parkovacia služba. Vodičov, ktorí porušujú nariadenie mestskej časti,  môžu v zmysle zákona pokutovať príslušníci mestskej polície, v prípade dopravného priestupku príslušníci dopravnej polície. Nariadenie mestskej časti o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením platí a občania sú povinní ho dodržiavať.

Zhováral sa Slavo Polanský
NÁŠ ROZHOVOR

Páčil sa vám článok?