Zjazdová rampa zo Starého mosta do konca roku

6.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Do konca roku 1999 by mal byť vybudovaný zjazd zo Starého mosta, ktorý bude prechádzať nevyužitým priestorom medzi Umeleckou besedou a budovou ministerstva vnútra na Pribinovej ulici. Zo Starého mosta tak bude odklonený frekventovaný jazdný pruh v smere z Petržalky do Starého Mesta.

Celková dĺžka trasy zjazdovej rampy od napojenia na Starý most po Pribinovu ulicu, vrátane úpravy chodníka je 164 m. Jeden pruh bude slúžiť ako odstavný pre pozdĺžne parkovanie vozidiel. Celkové náklady na výstavbu predstavujú takmer 6 miliónov korún. Vybudovanie zjazdovej rampy má financovať hlavné mesto Bratislava.

Generálny investor Bratislavy už zabezpečil statické posúdenie seizmického účinku vibračného valca na objekt Umeleckej besedy. Zabezpečí aj monitorovanie účinkov dopravy zo zjazdovej rampy v období prvého roku po otvorení prevádzky, monitorovanie exhalátov v areáli Umeleckej besedy od začiatku stavebných prác počas šiestich mesiacov a monitorovanie hlučnosti na fasáde objektu zo strany zjazdovej rampy počas šiestich mesiacov, čo zvýši náklady na realizáciu výstavby o 225 950 korún.

Výstavba, ktorá bude trvať do decembra 1999, neovplyvní dopravnú situáciu na Starom moste. Pri dokončovaní výstavby má prepojenie zjazdovej rampy na existujúcu dopravnú situáciu trvať maximálne 2 dni. 

(brn)

Páčil sa vám článok?