Obnovia historickú cestu do Schlosshofu

3.10.2006
0
Páčil sa vám článok?

Európska únia podporila projekt Obnova historickej cesty medzi rakúskym mestečkom Schlosshof a Devínskou Novou Vsou s cieľom využiť v cezhraničnom cestovnom ruchu a kultúrnej výmene. Spracovateľ projektu je mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves.

Jeho cieľom je podpora cestovného ruchu a vytvorenie podmienok na športové a rekreačné aktivity. V projekte sa navrhuje prepojenie do Rakúska historickou trasou v predĺžení ulice Na mýte v mestskej časti Devínska Nová Ves. Trasu tvorí doteraz existujúca cesta na rakúskej strane s časťami mostných oblúkov. V 19. storočí na tejto trase fungovala pravidelná doprava Viedeň - Bratislava. Most bol zničený v roku 1945.

Obnova historickej cesty formou pešieho a cyklisticko-turistického chodníka vytvorí podmienky na každodennú a víkendovú rekreáciu, tranzitnú a rekreačnú turistiku a umožní prepojenie dvoch medzinárodných cyklotrás. Cez rieku Morava je navrhnutá lávka s dĺžkou sto metrov, celková dĺžka trasy na našom území je 350 metrov. V tomto roku chce mestská časť spracovať projektovú dokumentáciu a začať investičnú prípravu, ako aj zabezpečiť financovanie lávky a chodníka.

(lau)

Páčil sa vám článok?