• Doprava
  • 13.12.2006 22:47

Kapacita objazdu je na hranici únosnosti

0 0

V predchádzajúcom vydaní bola uverejnená správa o ukončení výstavby a uvedení do prevádzky obchvatu Vajnor a kruhového objazdu pri vjazde do obce.

Osobe, ktorá túto stavbu nepozná, sa môže zdať, že je všetko v najlepšom poriadku. Predsa však v článku neboli uvedené niektoré, podľa mňa významné skutočnosti. Prečo bola stavba odovzdaná až v máji 2003, keď podľa sľubov zverejnených v oznamovacích prostriedkoch koncom leta minulého roku mal byť obchvat dokončený do konca roku 2002?

Pri vjazde do Vajnor od Zlatých pieskov bola už koncom minulého roku dokončená klasická križovatka. Tá bola neskôr zlikvidovaná a namiesto nej sa vybudoval kruhový objazd. Koľko stála výstavba a následná likvidácia novej križovatky? Kto je zodpovedný za takéto plytvanie peniazmi daňových poplatníkov?

Samotný obchvat je riešený dosť nešťastne. Je len dvojprúdový, dlhou zákrutou kopíruje hranicu Vajnor a v smere do Rače sa končí prudkou ľavou zákrutou, kde sa napája na starú kľukatú cestu. Jeho kapacita je už teraz na hranici únosnosti. Pri jeho projektovaní bolo treba myslieť trochu ďalej dopredu a vybudovať ho ako štvorprúdový (to platí aj o úseku cesty od Vajnor po diaľnicu) a napojiť ho plynulo, bez zbytočných zákrut na existujúci štvorprúdový úsek Rybničnej ul. pri BEZ.

Obchvat je nepochybne aj v súčasnom stave veľkým prínosom pre dopravu a hlavne pre obyvateľov Vajnor. Predsa by som však od predstaviteľov mesta, ktorí často deklarujú svoje ambície urobiť z Bratislavy moderné európske veľkomesto, očakával pri riešení dopravy viac prezieravosti.

Igor Lenhardt, Bratislava
LIST ČITATEĽA


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.