Dopravný podnik vymieňa čipové karty

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Dopravný podnik Bratislava začal od 1. apríla vymieňať kontaktné čipové karty za bezkontaktné. Nové karty vydáva za poplatok 160 korún. Dôvodom výmeny je morálna a fyzická opotrebovanosť starých kariet.

Výmenu možno uskutočniť v predajniach, ktoré sú vybavené personifikačným zariadením.. Ide o predajne v podchode na Hodžovom námestí, na Obchodnej ulici, pod Novým mostom, na Olejkárskej ulici na Mlynarovičovej ulici a v pripravovanej predajni v Gaštanovom hájiku.

Ako uviedla vedúca odboru tarifných služieb Dopravného podniku Zuzana Horčíková, výmena sa uskutoční postupne, od 1. apríla do 30. novembra (v prípade trojmesačných predplatných cestovných lístkov sa odporúča termín do 30. júna) tohto roka. Po tomto termíne nebude možné predať predplatný cestovný lístok na kontaktnú čipovú kartu.

Predaj nových predplatných cestovných lístkov len na bezkontaktnú kartu bude v prípade ročných cestovných lístkov zavedený po 1. máji, v prípade trojmesačných po 1. júli a v prípade mesačných po 1. decembri tohto roka. Výmena karty však nie je viazaná termínom ukončenia platnosti predplatného cestovného lístka, čo znamená, že novú kartu si možno obstarať skôr, než vyprší jeho platnosť.

Na výmenu karty je potrebné priniesť jednu aktuálnu fotografiu (nie staršiu ako jeden rok, môže byť aj čiernobiela) s rozmermi 3 x 3,5 centimetra, pôvodnú kontaktnú čipovú kartu a platný preukaz totožnosti. Nové karty vydávajú na počkanie za úhradu 160 korún.

Výmena sa nijako netýka doteraz vydaných a používaných bezkontaktných čipových kariet (tých, na ktorých na rozdiel od kontaktných kariet nie sú uvedené osobné údaje). Ako uviedla Z. Horčíková, bezkontaktné čipové karty Dopravný podnik vydáva už od roku 2000. Doteraz ich vydal asi 80-tisíc a eviduje asi 90-tisíc klientov, ktorí si dosiaľ kupujú predplatné cestovné lístky na staré karty. Práve týchto klientov sa týka výmena.

Projekt výmeny kontaktných kariet za bezkontaktné má zabezpečiť cestujúcej verejnosti jej viacnásobné použitie, spätnú kontrolu, vysokú mieru bezpečnosti, možnosť použitia v SAD Bratislava. Umožní akceptovať aj študentské karty, ktoré budú vydávať príslušné vysoké školy a následne umožní využívať možnosť platby bezhotovostným platobným stykom.

(ver)

Páčil sa vám článok?