MHD: Názvy zastávok sa menia. Viete, aké mená ponesú po novom?

23.11.2020

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Od 13. decembra budú zavedené viaceré zmeny v názvoch zastávok. Ako informoval Dopravný podnik Bratislava, nové pomenovania majú byť kratšie, jednoduchšie a zrozumiteľné aj turistom. Zmeny schvaľovala odborná komisia.

Ako tvrdí DPB, nedávno pomenované ulice umožňujú nazvať priľahlé zastávky presnejšie. Preto v týchto pripadochprgidek týmto zmenám:

Doterajší názov

Nový názov

Bory, rázcestie

T. P. Kolakoviča

Internáty B

Rudolfa Mocka

Malé Krasňany

Malokrasňanská

Nad internátmi

Bedľová

Tranovského II.

Moyšova

Prestupný uzol SAV – Nám. Franza Liszta dostane jednotný názov Pod stanicou. Podobne uzol Nám. SNP – Kamenné nám. dostane jednotný názov Centrum.

DPB chce odstrániť možnosť zamenenia si viacerých zastávok s podobnými názvami, ako napríklad Nám. SNP – Most SNP a Odbojárov – Odborárska, z toho dôvodu budú premenované nasledovné zastávky:

Doterajší názov

Nový názov

Poznámka

Nám. SNP + Kamenné nám.

Centrum

 

Kuklovská

Dlhé diely

 

Kuklovská 44

Kuklovská

uprostred Kuklovskej ul.

Kuklovská 60

Pod Kráľovou horou

 

Odbojárov

Česká

 

"V Bratislave rok čo rok pribúdajú turisti, ak práve nie je pandémia, a tak dostanú železničné stanice, vozovne a parkoviská medzinárodne zrozumiteľnejšie označenie. Pre stanice sa bude používať namiesto doterajšej skratky ŽST nová skratka stn., ktorá obsahuje spoluhlásky z označení staníc v rôznych jazykoch (anglicky station, španielsky estación, taliansky stazione)," uvádza DPB.

Zastávky pri vozovniach dopravného podniku budú označované výrazom „depo“, čo by malo upriamiť pozornosť turistov na spoje, ktoré končia svoju jazdu práve pri vozovni. Výraz „depo“ sa s malými odlišnosťami používa okrem slovenčiny aj v angličtine, francúzštine, taliančine či španielčine.

Parkoviská pri letisku a na Kolibe dostanú názov P+R, čo je medzinárodná skratka pre „park and ride“ – možnosť zaparkovania a pokračovania ďalej verejnou dopravou.

"Keďže s postupom času niektoré názvy lokalít zanikli a adekvátna náhrada im dodnes chýba, chceli by sme názvom zastávok vrátiť zašlú krásu," tvrdí Dopravný. Vďaka bádaniu v historických mapách a dokumentoch je  prinavrátia pôvodné názvy niektorým zastávkam:

Doterajší názov

Nový názov

Poznámka

Cabanova II.

Konopné diely

pôvodný názov lokality

Grunty

Tôňava

pôvodný názov lokality, kde sa počas prvej republiky uvažovalo s výstavbou záhradného mesta

KON-RAD

Dvojstudňové polia

 

len pre smer Vajnory – podľa názvu polí, ktorým v minulosti dominovali dve studne; v smere Zlaté piesky je nové označenie Tuhovská

Kukučínova

Slovany

pôvodný názov lokality

Lafranconi

Lanfranconi

pôvodný neskomolený názov podľa priezviska inžiniera Enea Grazioso Lanfranconiho, ktorý sa zaslúžil o reguláciu Dunaja, a ktorého vila sa nachádzala neďaleko

Vlčie hrdlo, sídlisko

Zajačie

pôvodný názov lokality

Žabí majer, záhrady

Mikulášov dvor

pôvodný názov lokality 

Odstránenie reklamných názvov sa týka zastávok Poštová, Vysoká, Slowackého a Sihoť. Pri ďalších sa mení názov výraznejšie:

Doterajší názov

Nový názov

Poznámka

Eu vzdel. akadémia

Trojdomy

pôvodný názov

Galvaniho, ubytovňa Prima

Ivanská cesta

 

Hauerland

Bubnovka

 

Nemocnica sv. Michala

Rajská

pôvodný názov

OD Saratov

Podvornice

 

OD Slimák

Kukučínova

pôvodný názov

PPA Controll

Vajnorská

pôvodný názov

Refinery Gallery

V. hrdlo, internát

 

Slnečnice

Žltá

 

Twin City

Čulenova

pôvodný názov

VŠ Manažmentu

Ševčenkova

pôvodný názov

ZIPP

Stará Vajnorská

 

Zjednotili sa skratky pre obchodné centrá, budú označené ako „OC“. Týka sa to nasledujúcich zastávok:

Doterajší názov

Nový názov

Bory Mall

OC Bory

Nákupná zóna Lúky

OC Lúky

Patrónka, Kaufland

OC Patrónka

Stará Vajnorská

OC Stará Vajnorská

Ulica svornosti

OC Slovnaftská

S ďalšími obchodnými centrami momentálne prebiehajú rokovania o ponechaní komerčného názvu.

Pri ostatných názvoch, ktoré sa menia, dochádza k spresneniu alebo zjednodušeniu označenia. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najdôležitejšie zmeny:

Doterajší názov

Nový názov

Poznámka

Bratislavská župa

Úrad BSK

 

Červený most P+R

Partizánska lúka

 

Lamač, Staré záhrady

Hodonínska

 

Lokomotívne depo I

Rušňové depo I

 

Lokomotívne depo II

Rušňové depo II

 

Mlynské nivy

Malý trh

 

Nám. slobody

Prezident. záhrada

 

Nemecký kultúrny dom

Kubačova, NKD

 

OU obchodné

Na pántoch, školy

 

OU železničné

Na pántoch, stred

 

Pri Vápenickom potoku

Rudavská

 

Prístav

Nákladný prístav

 

Rádiová

Depo Trnávka

len zastávky na Rožňavskej ul.

Segnáre, nadchod

Skerličova

 

SND

Jesenského

 

STU

Nám. slobody

len linky 31, 39, 94, N55

Športové letisko

Staré letisko

 

Terminál

Piesčiny

 

Trnavská

Klientske centrum

 

Trnavská, NAD

Trnavská cesta

 

TV Markíza

Bratislavská

 

Údernícka, kúpalisko

Kapitulský dvor

 

Vajnory

Roľnícka

 

Vajnory, konečná

Vajnory

 

Vozovňa Trnávka

Bojnická

 

Zátišie

Kuchajda

 

ŽST Železná studienka

Červený most

(ms) 

Páčil sa vám článok?