Poplatky za parkovacie služby sa nemenia

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto schválilo výšku úhrad za státie vozidla a parkovacie služby v zóne s dopravným obmedzením. Cena jednotlivých parkovacích kariet sa oproti minulému obdobiu nezvýšila.

Jednorazová parkovacia karta do 60 minút za 5 korún umožňuje jej držiteľovi parkovať maximálne 1 hodinu v pracovné dni v čase od 8. do 16. h na uličných miestach určených na parkovanie. Táto karta neplatí na parkoviskách s organizovanou prevádzkou a na vyhradených parkovacích miestach.

Neprenosná parkovacia karta na evidenčné číslo vozidla na 1 rok umožňuje parkovať v pracovné dni v čase od 8. do 16. h. Jej cena je 5500 korún ročne. Obyvatelia s trvalým pobytom v zóne s dopravným obmedzením majú na jedno vozidlo nárok na zľavnenú kartu v hodnote 300 korún ročne.

Vyhradzovacie parkovacie karty umožňujú parkovanie vozidla na vyhradenom parkovacom mieste so zhodným číslom, aké je uvedené na karte. Cena vyhradzovacej karty sa pohybuje od 38 500 korún do 46 200 korún ročne v závislosti od rôznej lokality (ulice) a miesta na parkovanie na komunikáciách v I., resp. II. poradí.

Novinkou medzi produktmi Bratislavskej parkovacej služby je od 1. júna 2000 zľavnená vyhradzovacia parkovacia karta na 1 rok za cenu 6000 korún. Táto karta umožňuje parkovať vozidlu na vyhradenom parkovacom mieste v prípade, že jeho majiteľ má trvalé bydlisko v zóne s dopravným obmedzením, nemá možnosť parkovať vo dvore, ani nevlastní garáž, a zároveň dosiaľ vlastnil zľavnenú parkovaciu kartu pre obyvateľa v hodnote 300 korún (nevzťahuje sa pre nové vozidlá).

Žiadosti posudzuje štvrťročne komisia dopravy miestneho zastupiteľstva. Tlačivá so žiadosťami o túto kartu prijíma odd. dopravy miestneho úradu a Bratislavská parkovacia služba. Priniesť ich treba osobne aj s vyhlásením, že žiadateľ nemá možnosť parkovať vo dvore, nevlastní garáž, prípadne ju nemá prenajatú, a s fotokópiou veľkého technického preukazu. Predtým však žiadateľ musí sám zistiť u BPS alebo na internete (www.bps.sk), či sa v lokalite nachádza vyhradené parkovacie miesto. Na pridelené miesto nie je povolené osadiť dopravnú zábranu, parkovací stĺpik, rám, ap.

Ceny všetkých parkovacích kariet sú uvedené s DPH 10 percent. Všetky typy je možné zakúpiť si v sídle Bratislavskej parkovacej služby na Cintorínskej ulici 2.

(miv)

Páčil sa vám článok?