Nefunkčné železné mosty odstraňujú

29.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Pri výstavbe sídliska Dolné hony boli nad cestou, ktorá tvorí hranicu medzi Podunajskými Biskupicami a Vraku­ňou, postavené dva železné mosty.

Tie mali pôvodne plniť úlohu lávok pre peších. Svojmu účelu však nikdy neslúžili, postupne schátrali a stali sa nebezpečnými. Zo schodov začali padať kusy železa a betónu. Bratislav­­ský magistrát sa rozhodol nefunkčné mosty zlikvidovať.

Generálny investor Bratislavy začal s prácami pred rokom v novembri. Postupne boli odstránené schodiskové ramená a premiestnené zastávky mestskej hromadnej dopravy. Cez zelený ostrovček boli vybudované úrovňové priechody, ktoré boli umiestnené tak, aby chodci opúšťali zásstavky alebo prichádzali k nim spoza vozidiel MHD. Nedisciplinovaní chodci, ktorí si cestu skracujú cez zelený ostrovček, vyšliapavajú na trávnikoch nové chodníčky.

Presunutím zastávok Dudvážska a Hronská smerom do centra nastal tiež problém s automatmi na cestovné lístky. Na zastávku Hronská bol automat presunutý z pôvodnej zastávky, zatiaľ čo automat na Dudvážskej zostal na svojom mieste.

Ako nás informovali u generálneho investora Bratislavy, s premiestnením sa nepočíta, pretože automat je na prístupovom chodníku k zastávke a na jeho premiestnenie nie sú finančné prostriedky. Z dôvodu nedostatku peňazí sa na dva mesiace zastavili aj práce na demontáži mostov. Prvá fáza odstraňovania železobetónových mostov je skončená. Na úplnú likvidáciu zatiaľ chýbajú financie. Podľa vyjadrení kompetentných orgánov však nie je dôvod znepokojovať sa, pretože po odstránení schodov už okoloidúcim bezprostredné nebezpečenstvo úrazu nehrozí.

Roman Vavro

Páčil sa vám článok?