Semafory čakajú ešte na pečiatku

13.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Aj keď svetelná signalizácia na križovatke pri Dome kultúry Dúbravka je už dávno dokončená, ešte minulý týždeň nebola v prevádzke. Rovnako nefungujú ani svetlá na Molecovej ulici v Karlovej Vsi. Občania sa právom pýtajú, prečo.

Ako nás v tejto súvislosti informoval Emanuel Petrík, zástupca firmy Siemens, ktorá bola subdodávateľom signalizácie na križovatke Sch. Trnavského a Alexyho v Dúbravke, signalizácia je funkčná, ale doteraz nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie. „Táto signalizácia bola prevádzkyschopná už od 27. augusta, keď bol vykonaný funkčný test. Odovzdávanie správcovi sa uskutočnilo 9. septembra. Vtedy boli svetlá jeden deň v prevádzke, ale dostali sme príkaz na ich vypnutie.“

Podľa jeho slov sa tak stalo na základe nevydania kolaudačného rozhodnutia Okresným úradom Bratislava IV. „Náš názor je taký, že naozaj nie je dôvod neuviesť túto signalizáciu do prevádzky, pretože spĺňa všetky technické parametre aj bezpečnostné normy,“ zdôraznil Petrík. Ako sme sa dozvedeli z iných zdrojov, toto pozdržanie kolaudácie zo strany okresného úradu môže byť aj zámerné.

Iná situácia je na Molecovej ulici v Karlovej Vsi. Tam bola signalizácia testovaná 11. septembra a zabezpečuje ju firma Schell, ktorá tu stavia benzínovú pumpu. Keďže doteraz nie je ukončená stavebná časť okolia napríklad chodníky, vodorovné značenia a pod., nie je možné podľa platných predpisov a noriem uviesť do prevádzky ani semafory.

(pan)

Páčil sa vám článok?