• Doprava
  • 13.11.2006 18:01

O Zámockej ulici sa rozhodne po voľbách

0 0

Obyvatelia Palisád sa v máji tohto roku prostredníctvom poslanca mestského zastupiteľstva Mariána Minaroviča obrátili na primátora Bratislavy Petra Kresánka so žiadosťou o vrátenie Zámockej ulice do mestskej dopravnej siete.

Táto ulica, ktorá sa takmer vytratila z bratislavských máp, v súčasnosti prechádza svojím znovuzrodením. Spoločnosť Zámocká, a.s., ktorá rekonštrukciu či skôr výstavbu novej ulice realizuje pôvodne uvažovala o jej neprejazdnosti.

Primátor v odpovedi občanov ubezpečil, že tejto požiadavke nevyhovel a Zámocká ulica teda nebude vyradená zo siete miestnych komunikácií. Zámocká ulica je v súčasnosti neprejazdná a stavebná činnosť potrvá ešte dlhší čas. Dlho sa viedli diskusie o tom, ako by mal prejazd vozidiel po Zámockej ulici vyzerať.

Pôvodné návrhy spred roku 1989 rátali s vybudovaním širokej komunikácie s parkovaním áut, ale i autobusov pozdĺž nej. Takýto zámer je však v rozpore s revitalizáciou tejto časti Starého Mesta, takže spôsob riešenia dopravy musí byť iný. Definitívnym riešením premávky na tejto ulici sa budú zaoberať až budúce orgány samosprávy mesta.

(stn)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.