Vodičom prímestských autobusov v bratislavskom kraji zvýšia platy!

27.6.2017
0

Zdroj: Slovak lines

Páčil sa vám článok?

Vodiči autobusov prímestskej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji získajú lepšie mzdové ohodnotenie. S účinnosťou od 1. júla 2017 sa zvýši základná hodinová sadzba na 5,77 eura zo súčasných 4,77 eura (brutto). Platy tak dosiahnu priemernú úroveň 1 000 až 1 200 eur v hrubom.

Nevyhnutnou súčasťou kvalitnej a spoľahlivej verejnej dopravy sú motivovaní zamestnanci s férovými platovými podmienkami zodpovedajúcimi aktuálnym podmienkam na trhu. Priaznivá hospodárska situácia na Slovensku ako aj zastabilizovanie počtu cestujúcich v prímestskej doprave vytvára priestor na ekonomické opatrenia ako zvyšovanie miezd. Dopravca Slovak Lines navyšuje základnú hodinovú sadzbu pre profesiu vodiča prímestského autobusu na úroveň 5,77 eura v hrubom.

Zmenu oznámil župan Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo spolu s generálnym riaditeľom Slovak Lines Petrom Sádovským na dnešnom stretnutí so zamestnancami dopravcu.

„Ak chceme ľudí a cestujúcich motivovať, aby viac využívali verejnú dopravu a aby svoje autá nechávali doma, musíme im zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu či už do práce alebo do škôl v rámci Bratislavského kraja. To sa stane len vtedy, ak bude mať prepravca dostatočný počet skúsených a motivovaných šoférov. Preto župa oceňuje, že zmluvný prepravca dokázal zabezpečiť stabilizáciu počtu cestujúcich a vytvoriť tak predpoklady pre rast miezd. Takisto si vážim prácu vodičov a prístup Slovak Lines,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Zámerom je zvyšovať konkurencieschopnosť platových podmienok vodičov Slovak Lines s ostatnými odvetviami dopravy. „Slušní a motivovaní vodiči sú absolútnou nevyhnutnosťou v záujme zabezpečenia kvalitnej ponuky verejnej dopravy v rámci Bratislavského kraja a jej rozvoja do budúcnosti. Priemerné platy sa budú po novom pohybovať na úrovni 1 000 až 1 200 eur v hrubom. Zmena nepochybne zatraktívňuje povolanie vodiča,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Slovak Lines Peter Sádovský.

V roku 2016 sa podarilo zastabilizovať počet cestujúcich v autobusoch prímestskej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zastavil sa tak dlhodobý trend poklesu. Vývoj počtu cestujúcich je na rovnakej úrovni aj v prvom polroku 2017. K situácii prispel zvyšujúci sa záujem o Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK), ale aj neustále zlepšovanie ponuky služieb Slovak Lines pre cestujúcich. 

Takmer dve tretiny cestujúcich v Bratislavskom kraji využívajú IDS BK, čo ukázal nezávislý prieskum agentúry Focus realizovaný na konci roka 2016. Zároveň, z výsledkov dopytovania respondentov vyplynulo, že zavedenie IDS BK momentálne pozitívne hodnotí 66 % oslovených ľudí.

Páčil sa vám článok?