Kultúrnymi pamiatkami budú len časti Starého mosta

3.12.2008
0
Páčil sa vám článok?

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky navrhlo, aby sa za kultúrne pamiatky vyhlásili len niektoré časti Starého mosta.

Ide o piliere, nie však stredný pilier, mýtne domčeky, kamenné oporné múry a schodiská pri nástupoch na most. „Mostová konštrukcia bola z predmetu vyhlásenia vypustená aj preto, lebo nie je pôvodnou súčasťou mosta Františka Jozefa, jej konštrukcia bola už pri výstavbe v rokoch 1945/1946 plánovaná ako dočasná a v súčasnosti je v havarijnom stave,“ informoval hovorca ministerstva Jozef Bednár.

„Cieľom vyhlásenia častí Starého mosta za národnú kultúrnu pamiatku je ochrana jeho najhodnotnejších historických častí. V prípade Starého mosta ide predovšetkým o prvý pevný a súčasne najstarší a jediný zachovaný historický most v Bratislave. Je technickým a architektonickým dokumentom mostného staviteľstva na Slovensku a súčasťou historicky zažitej panorámy Bratislavy,“ poznamenal Jozef Bednár. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky plánoval v pôvodnom návrhu vyhlásiť celý Starý most za národnú kultúrnu pamiatku, ministerstvo kultúry to však zúžilo. Jedným z hlavných dôvodov boli slovenské záväzky k plavbe na Dunaji a odborné posudky mostovej konštrukcie.

Stanovisko ministerstva kultúry neznamená ohrozenie plánovanej rekonštrukcie mosta. „Vyhlásené časti mosta je možné opravovať, doplniť o nové konštrukcie, nadstavbu pilierov, novú „mostovku“, prípadne premiestniť, napríklad mýtne domčeky ako ktorúkoľvek inú národnú kultúrnu pamiatku. Príslušným prvostupňovým orgánom štátnej správy, ktorý bude rozhodovať o zámere opravy mosta, je Krajský pamiatkový úrad Bratislava, v prípade potreby premiestnenia časti pamiatky to bude Pamiatkový úrad Bratislava. Pamiatkový úrad SR má aj zastúpenie v odbornej porote pre vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže na rekonštrukciu mosta,“ dodal J. Bednár.

Rozhodnutie ministerstva nadobudne právoplatnosť až po uplynutí stanovenej lehoty za predpokladu, že nikto z účastníkov konania proti rozhodnutiu nepodá rozklad. Starý most je technickým a architektonickým dokumentom mostného staviteľstva na Slovensku a súčasťou historicky zažitej panorámy Bratislavy. Od nového roku bude pre svoj havarijný stav určený len pre chodcov, cyklistov a autobusy mestskej hromadnej dopravy.

(mm)

Páčil sa vám článok?