Lávku nad stanicou Filiálka už neobnovia

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Lávka pre peších nad železničnou stanicou Filiálka spájajúca Kukučínovu a Račiansku ulicu je od 22. apríla minulého roku uzatvorená. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ktorá je jej správcom, ju už neobnoví.

Dôvodom uzatvorenia lávky boli výsledky hlavnej mostnej prehliadky, podľa ktorých je stav lávky pre užívanie nebezpečný a pohyb po nej život ohrozujúci. Na základe týchto výsledkov statik odporučil mestskej časti lávku uzavrieť. „Lávku už nie je možné z uvedených dôvodov rekonštruovať, a preto ju zrušíme,“ povedala nám hovorkyňa starostu Nového Mesta Valéria Reháčková, podľa ktorej lávku rozoberú v prvom polroku 2006.

O lávku sme sa začali zaujímať na základe podnetu občanov, ktorým prekáža, že sú nútení obchádzať rozľahlý areál Filiálky. Ako sme zistili, o výstavbe novej lávky novomestská samospráva neuvažuje. Keďže sa nachádza na území Železníc SR, jej osud je spätý s budúcim využitím lokality Filiálka. Pokiaľ ide o zabezpečenie náhradného pešieho prepojenia, závisí od prístupu Železníc Slovenskej republiky.

O zrušenie železničnej prevádzky v lokalite Filiálka sa novomestská samospráva snaží už od svojho vzniku v roku 1991, zatiaľ neúspešne.

Pôvodná trať medzi Starým mostom a Šancovou ulicou bola dávno zlikvidovaná, nasledovať malo zrušenie trate od Šancovej po Zátišie, s čím sa jednoznačne rátalo už pri projektovaní a výstavbe Polikliniky Tehelná v roku 1985. Prímestská doprava sa mala končiť na Železničnej stanici Predmestie, odkiaľ je kapacitne dostatočne zabezpečená bratislavská MHD.

„Tým, že táto nezmyselná bariéra medzi Račianskou a Kukučínovou dodnes nebola zrušená, naopak sa uvažuje o jej „oživení“, už celé roky navyše sťažuje prístup k Poliklinike Tehelná občanom - pacientom z Račianskej a okolia,“ uviedla V. Reháčková. Mamičky s kočíkmi, starší a zdravotne oslabení občania podľa nej často volia radšej riskantný prechod cez koľajnice, ako obchádzku Filiálky okľukou okolo Zváračského ústavu alebo Tržnice na Šancovej. Územie Filiálky je podľa návrhu územného plánu mesta jednoznačne určené na občiansku vybavenosť- obytné a polyfunkčné objekty, zeleň, oddychové plochy, parkovacie miesta. „Túto skutočnosť by mali rešpektovať aj Železnice SR a nie presadzovať neopodstatnený zámer vybudovať hlavovú železničnú stanicu,“ uzavrela V. Reháčková.

Páčil sa vám článok?