Diaľničný obchvat nebude prínosom pre všetkých, Lamačania sa boja hluku

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Podľa štatistík prejde križovatkou na Patrónke denne šesťdesiatpäťtisíc vozidiel, každé z nich pošle zvukový pozdrav obyvateľom Lamačskej cety, sídliska i starého Lamača.

Dokončením obchvatu sa doprava zlepší, ale Lamačanom životné prostredie nie, píšu v liste redakcii Bratislavských novín dotknutí občania. Uvádzajú, že už pred poldruha rokom spísali petíciu, v ktorej žiadali problém riešiť. Lamač dostáva dvojnásobnú dávku hluku - nielen priamo z autostrády, ale aj odrazený hluk z bariéry, ktorá chráni Dúbravku. V obsiahlom liste si sťažujú aj na to, že samospráva v tomto smere nič nepodnikla, pravdou však je, že v júni tohto roku inicioval starosta Peter Šramko pracovné rokovanie na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti. Podľa zástupkyne diaľničnej spoločnosti treba preskúmať zmluvu medzi ministerstvom dopravy a bratislavským magistrátom, určujúcu, ktoré aktivity pri budovaní diaľnic na území mesta má financovať diaľničná spoločnosť a ktoré magistrát. Zástupca mestskej samosprávy potom pripomenul, že mesto má namodelované údaje o doprave v meste na tridsať rokov a vo vstupných dátach sú aj výpočty hluku, ktoré majú poslúžiť ako podklad na vybudovanie protihlukovej steny pri Lamači. Lamačský starosta nás informoval, že záverom stretnutia bolo aj to, že správa ciest alebo diaľničná spoločnosť zaradia projekt na výstavbu zvukovej bariéry do svojich plánov, uviedol tiež, že existuje hluková štúdia, podľa ktorej možno postupovať. Pretože sa však za štvrť roka ani jedna inštitúcia neozvala, na jeseň riešenie problému urgoval. Obyvatelia Lamača v týchto chvíľach už skúmajú, či neexistuje európska norma, ktorá by mohla chrániť ich právo na pokojné bývanie.

Z neoficiálnych zdrojov sme sa dozvedeli, že diaľničná spoločnosť o existencii štúdie o intenzite hluku v tomto priestore nevie a že si chce takúto štúdiu dať vypracovať sama. Hovorca diaľničnej spoločnosti Marcel Jánošík nás informoval, že v súvislosti s diaľnicou sa budujú protihlukové bariéry v Mlynskej doline a na Patrónke. S Lamačom súvisí už existujúca diaľnica D2 a tam sa údajne zatiaľ nič neplánuje (napriek spomenutému júnovému stretnutiu). Podľa neho ktorýkoľvek občan Lamača môže podať podnet na diaľničnú spoločnosť, ak má pocit, že sa tu prekračujú hlukové limity. Diaľničiari potom reálnu situáciu premerajú a ak sa nadmerný hluk potvrdí, vraj prijmú patričné opatrenia.

Faktom je, že diaľnicu a tunel Sitiny onedlho odovzdajú do prevádzky. Premávka na Patrónke sa odľahčí, okolo Lamača však diaľnica povedie dnešnou trasou a - lamačský hluk zostane. Dokedy?

Páčil sa vám článok?