Trolejbusovú trať na Dlhé diely by mali vybudovať v priebehu jari budúceho roka

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Na magistráte už posudzujú zámer vybudovať na sídlisku Dlhé Diely trolejbusovú trať. Jej výstavbu chce Dopravný podnik Bratislava stihnúť za dva mesiace, pravdepodobne v čase od apríla do júna 2006.

Trolejbusová trať má nahradiť súčasné autobusové linky číslo 33 a čiastočne aj 32 a mala by viesť z Karloveskej ulice cez Molecovu, ulicu H. Meličkovej, Majerníkovu a Kuklovskú na jestvujúcej konečnej autobusov. Zámer ráta s dvoma alternatívami riešenia dolného obratiska - prvá ráta s jeho vybudovaním pri súčasných zastávkach električky vedľa čerpacej stanice Shell, druhá s jeho vybudovaním v križovatke Riviéra. Na trati budú premávať nové vozidlá s tzv. duálnym pohonom - trolejbusy s pomocným dieselgenerátorom, ktoré vďaka svojej nízkopodlažnosti zvýšia pohodlnosť nástupu a výstupu najmä pre seniorov, invalidov, deti a matky s kočíkmi. Mesto kúpi šesť veľkokapacitných kĺbových trolejbusov 25 Tr IRISBUS, ktoré absolvujú 286 jázd denne v pracovné dni a 158 jázd počas voľných dní.

Sídlisko Dlhé diely so 17-tisíc obyvateľmi sa rozprestiera v kopcovitom teréne, dopravne ho obsluhujú malé „sólo“ autobusy, pretože veľkokapacitné kĺbové autobusy by nezvládali náročné stúpania. Autobusy kapacitne nepostačujú a kritická je najmä ranná špička, keď cestujúci z linky číslo 33 takmer bez výnimky prestupujú na električky v Karlovej Vsi a cestujú ďalej do centra. Trolejbusy oveľa ľahšie zvládnu prudké stúpania a keďže ide o vozidlá s duálnym pohonom, odpadá doterajší problém, ktorý spočíval v tom, že trať na Dlhých dieloch nebude prepojená s existujúcou sieťou trolejbusových tratí v meste. Tieto vozidlá budú môcť pomocou dieselgenerátora prejsť aj úsek bez trolejovej trakcie z Molecovej na zastávku na Karloveskej a cez obratisko na Karloveskej späť na Molecovu. Samozrejme, zvládnu aj odchod do vozovne na Hroboňovej. Perspektívne by mali prepojiť Dlhé diely s centrom na úseku cez Botanickú, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu až po Nový most.

Väčšina stožiarov pre trolejovú trakciu už existuje, časť treba rekonštruovať a časť dobudovať. Ráta sa aj s novou cestnou svetelnou signalizáciou na obratisku na Karloveskej ulici na riadený prechod vozidiel cez električkovú trať a na bezpečný pohyb chodcov. Vybudovanie trate si vyžiada náklady asi 160 miliónov korún, z čoho najväčšiu časť tvorí cena za šesť kĺbových trolejbusov s duálnym pohonom (jeden stojí asi 18,5 milióna korún). Prínosom tejto investície bude nielen zvýšenie komfortu cestovania pre obyvateľov Dlhých dielov, ale aj zníženie imisií a hluku z existujúcej autobusovej dopravy.

Páčil sa vám článok?