Príprava projektu obnovy problémovej križovatky vo Vrakuni stále pokračuje

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Križovatka ulíc Hradská - Ráztočná - Podunajská vo Vrakuni sa v budúcom roku dočká kompletnej rekonštrukcie, po ktorej by sa mala podstatne zvýšiť bezpečnosť dopravy v tejto lokalite.

O stav prípravy tejto stavby sme sa začali zaujímať na základe podnetu našej čitateľky z Podunajských Biskupíc, ktorá nás upozornila, že prejsť v rannej špičke autom cez túto križovatku od Dvojkrížnej ulice smerom cez Malý Dunaj na Hradskú ulicu je umením a na bicykli prinajmenšom riskantné. Ako nás informoval riaditeľ mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy Kamil Beladič, v súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. „Získavajú sa stanoviská zainteresovaných organizácií k pripravovanej výstavbe,“ povedal nám. „Po získaní vzťahu k pozemkom a vydaní stavebného povolenia bude rekonštrukcia začatá i dokončená v roku 2006.“

Cieľom rekonštrukcie je uviesť tento dopravný uzol do stavu vyhovujúceho požiadavkám nového Generelu dopravy mesta a mestskej časti Vrakuňa. Zvýši sa úroveň organizácie dopravy a vylúčia sa kolízne body. Zvýšením priepustnosti križovatiek sa skráti pobyt vozidiel a zníži sa množstvo emisií. Oddelením pešej a cyklistickej dopravy pri hlavnom dopravnom priestore mosta a komunikácií sa zvýši mobilita a bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy. Zriadením mimoúrovňového prejazdu pod mostným objektom pre cyklistov na medzinárodnej cyklistickej trase sa zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy. „Nové umiestnenie parkovísk, zvýšenie počtu stojísk a oddelenie od priebežnej dopravy iba s pravostranným odbočením výrazne zvýši bezpečnosť a skrátia sa dopravné vzdialenosti k spoločenským centrám v priestore výstavby,“ uviedol K. Beladič. Ako dodal, vybavením voľných plôch zeleňou sa zvýši aj estetika životného prostredia na tomto území.

Stavbu tvorí dopravný uzol zberných miestnych komunikácií. Začína sa mostným objektom cez Malý Dunaj na Hradskej ulici a končí sa križovatkou Hradskej a Podunajskej ulice. V trase je styková križovatka s Ráztočnou ulicou a Dvojkrížnou ulicou, ktorá má nevyhovujúce parametre. Hradská ulica je v časti mosta cez Malý Dunaj prieťahom cesty II. triedy číslo 572, ktorý pokračuje odbočkou vľavo po Ráztočnej ulici. Pokračovanie Hradskej ulice od križovatky s Ráztočnou ulicou spolu s Podunajskou a Dvojkrížnou sú zbernými miestami komunikácie s účasťou mestskej hromadnej dopravy. Dôležitou súčasťou stavby sú združené dopravné pásy cyklistickej a pešej dopravy ako súčasť nadregionálnej Podunajskej a Považskej cyklistickej trasy. Podľa slov K. Beladiča sú súčasťou riešenia i vyvolané úpravy na jestvujúcich inžinierskych sieťach zasiahnutých rekonštrukciou pozemných komunikácií a mosta cez Malý Dunaj. Investorom obnovy je mesto Bratislava, projektovú dokumentáciu zabezpečuje projektová organizácia Banské stavby Bratislava ako víťaz verejného obstarávania.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.