Mestské časti sa chystajú opraviť výtlky

24.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

Po zime je klasickým problémom stav vozoviek. Výmole a praskliny ohrozujú nielen bezpečnosť cestnej premávky, ale môžu spôsobiť aj škody na našich vozidlách.

Nie je to jav neobyčajný, ale takpovediac typický a nevyhnutný pre cesty vystavené prudkým mrazom a zmenám počasia nielen u nás, ale aj inde na Slovensku či v zahraničí.

V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že cesty 1. a 2. triedy, teda tie, po ktorých jazdí mestská hromadná doprava, sú v správe hlavného mesta Bratislavy. To prostredníctvom svojho oddelenia cestného hospodárstva zabezpečuje údržbu a opravu zverených komunikácií. Samozrejme mestská časť pomáha mestu v monitorovaní komunikácii nahlasovaním zistených poškodení komunikácii na území Petržalky, aby ich hlavné mesto mohlo v čo najkratšom čase v rámci možností a podmienok opraviť.

Okrem toho monitorujeme, samozrejme, aj komunikácie, ktoré sú zverené do správy mestskej časti, t. j. predovšetkým vnútrosídliskové cesty. Aby vykonané opravy boli kvalitné, budeme komunikácie opravovať až pri vhodných klimatických podmienkach. V súčasnosti zabezpečujeme v závislosti od finančných prostriedkov len havarijné opravy.

Ročne vynaloží mestská časť Petržalka na opravu a údržbu zverených komunikácií cca 3 miliónov korún.

~     ~     ~
S opravou výtlkov sa v mestskej časti Nové Mesto začne až po zime a po obhliadke miestnych komunikácií. Keď bude známy rozsah poškodenia, určí sa poradie naliehavosti podľa naliehavosti komunikácií v dopravnom systéme. Tieto práce sa začnú technologickými predopravami, ktoré zaručujú vyššiu životnosť opravy.

Oprava cestných  výtlkov by mala byť  ukončená v mesiaci máj 2003.  Medzi najčastejšie úseky poškodené zimným obdobím patrí Jaskový rad, Cesta na Kamzík, Hálkova, Jeséniova, Bárdošova, Čremchová, Halašova, Deviata, Magnetová.

V tomto roku má mestská časť Nové Mesto vyčlenených na výstavbu a opravy  miestnych komunikácií 12,5 milióna korún. Z toho na opravu výtlkov 4 milióny, na opravu vozoviek 4,3 milióna, na opravy chodníkov 1,2 milióna, na budovanie a opravy zábradlí  800-tisíc, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia a rozvojové programy zmien dopravného režimu 1,3 milióna korún.

Začiatok prác sa plánuje tak, ako každý rok po skončení zimného obdobia 30. marca, v prípade priaznivého počasia   aj v skoršom termíne. Pri celoplošných opravách ciest budú prekontrolované a upravené všetky vývody inžinierskych sietí na náklady správcov.

Už v tomto období sa však začína s realizáciou  uličných vpustí na Družstevnej, Trnavskej, Vajnorskej, Bajkalskej, Jaskovom rade a okolí, na Bellovej-Rozvodnej, Kutuzovovej, Kukučínovej, Škultétyho a Bielom kríži a postupne v ďalších lokalitách.

(brn)
Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.