V meste pribudne jedenásť železničných staníc

15.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

Lepšie využívanie železničnej koľajovej dopravy chcú v rámci hlavného mesta riešiť železnice zahustením zastávok. V dopravno-urbanistickej štúdii prepojenia železničných koridorov je vymenovaných 11 nových železničných zastávok.

Nová zastávka je navrhnutá v Devínskej Novej Vsi na Eisnerovej ulici, v priestore sídliska Eisnerova, západne od existujúcej železničnej trate. Jej poloha by mala byť medzi ulicami Ivana Bukovčana a Novoveská. V Dúbravke má vzniknúť zastávka na Agátovej ulici v úseku medzi Železničnou stanicou Lamač a Železničnou stanicou Devínska Nová Ves, v predĺžení osi Saratovskej ulice, kde sa pripravuje rozsiahla výstavba pod názvom Lamačská brána. Ďalšia zastávka je navrhnutá priamo v blízkosti súčasného nákupného strediska Tesco Lamač.

Na južnom okraji sídliska Kramáre, v priestore medzi Brnianskou ulicou a Opavskou ulicou, má vzniknúť zastávka Horský park Kramáre. Na Račianskej ulici by mala byť na traťovom úseku Hlavná stanica - Nové Mesto - Bratislava ÚNS, v lokalite križovatky ciest Trnavská a Maximiliána Hella. V medzistaničnom úseku Bratislava Nové Mesto - Podunajské Biskupice - Vrakuňa, v oblasti križovatky ulíc Železničná - Ráztočná, má pribudnúť ďalšia zastávka. Rovnako vo Vrakuni by mala byť pri križovatke ulíc Dvojkrížna - Ráztočná.

Železničná zastávka Ekonomická univerzita je navrhnutá v severnej časti sídliska Petržalka - Háje II, v lokalite ulíc Einsteinova - Šustekova. Zastávka Petržalka - centrum by mala byť v severnej časti sídliska Háje II. V okolí územia Obchodného centra Danubia sa zastávka navrhuje zriadiť na medzistaničnom úseku Petržalka - Rusovce, na západnom okraji sídliska Petržalka. So zastávkou Hraničná sa ráta do lokality Kopčany, neďaleko hraníc s Rakúskom, na úseku regionálnej trate Petržalka - Hainburg.

Navrhnuté železničné zastávky majú byť vhodnou súčasťou koncepcie integrovanej dopravy na území hlavného mesta a vytvárať nosný dopravný systém. Pri ich vhodnom prepojení a spojení s inými dopravnými systémami v meste môžu vytvoriť celomestský základ výkonnej siete mestskej hromadnej dopravy.

Súčasný systém železničnej infraštruktúry v bratislavskom regióne už nezodpovedá potrebám osobnej a regionálnej medzinárodnej dopravy a ambíciám Slovenska v rámci Európy. Dôležitou súčasťou prvej etapy nosného dopravného systému bude rekonštrukcia najstaršieho bratislavského mosta cez Dunaj.

Hlavnou myšlienkou Bratislavskej integrovanej dopravy je zatraktívniť verejnú hromadnú dopravu v porovnaní s individuálnou dopravou. Na území bratislavského regiónu má platiť jeden cestovný doklad. Ten bude platiť na autobusovú, železničnú ale aj mestskú hromadnú dopravu.

(rob)
Páčil sa vám článok?