Pri výstavbe mosta treba myslieť aj na bezpečnosť detí zo škôl na Košickej

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

S blížiacim sa záverom výstavby piateho mosta cez Dunaj a jeho uvedením do prevádzky sa opäť ozvali občania, ktorým nie je ľahostajná bezpečnosť detí navštevujúcich základnú školu a gymnázium na Košickej ulici.

„Osud našich detí, popri víťaznej stavbe, akoby niekomu zostal úplne ľahostajný,“ napísal nám náš čitateľ Ivan Bielik, ktorý pripomenul aj ekologickú záťaž spojenú s prevádzkou mosta. „Osudom myslím ich bezpečnosť, ktorá by mala stáť na prvom mieste. V škole deťom vysvetľujeme zásady dopravnej výchovy. Preto sa správne pýtajú, kde sú značky, ktoré by vodičom rútiacim sa v štvorprúdovke signalizovali, že sa dostali do blízkosti ich školy? Ani z jednej strany sa nikomu neťažilo dať výstražnú značku. A nehovoriac už o tom, aby sa prípadne znížila rýchlosť v čase od 7. do 8. a 12. do 14. hodiny, alebo sa blížiaci priechod ešte označil aj svetelným znamením. Alebo pôjdeme opäť typickým slovenským systémom: pokus - tragédia? Ak sa niečo stane, tak až potom deťom okolo školy postavíme aj zábradlie, na ktoré sa tiež zabudlo, a to staré už „niekto“ z veľkej časti demontoval? Nemôžu prvé týždne mestskí policajti svoju iniciatívu venovať tejto škole?“

List I. Bielika sme so žiadosťou o vyjadrenie postúpili spoločnosti Metro Bratislava, ktorá je investorom výstavby mosta. „Stotožňujeme sa s názorom p. Dr. Bielika o potrebe zaistenia bezpečnosti detí navštevujúcich Spojenú školu Gymnázia J. Hronca a ZŠ Košická, stojacu v blízkosti uvedenej križovatky,“ uvádza sa v odpovedi generálneho riaditeľa spoločnosti Metro Bratislava Ladislava Csádera. „Križovatka bola v zmysle projektu realizovaná ako križovatka plne riadená svetelnou signalizáciou. Výber a rozmiestnenie dopravných značiek však nie je v kompetencii investora ani realizátora stavby. Dopravné značenie určuje mesto Bratislava a schvaľuje ho dopravná komisia.“

Ako dodal L. Csáder, na základe podnetu pisateľa sa spoločnosť Metro Bratislava ako investor stavby obráti na príslušný orgán mesta s návrhom na zabezpečenie dopravného značenia upozorňujúceho na blízkosť školy. „Zabezpečíme tiež opravu poškodeného zábradlia a zvážime možnosť realizácie oplotenia na miestach s najväčšou frekvenciou pohybu detí,“ uvádza sa v jeho vyjadrení. „Dopravná výchova v školách však musí viesť predovšetkým k tomu, aby deti rešpektovali svetelnú signalizáciu a prechádzali cez cestu len po vyznačených pirechodoch.“

K poznámke I. Bielika ohľadom zvýšenej ekologickej záťaži v priestore križovatky L. Csáder informoval, že v rámci stavby vymenili v škole pôvodné okná, ktoré kvôli prašnosti a hluku nemohli otvárať, za drevené Euro okná so zvukovo-izolačným sklom a so zabudovaným vetracím zariadením zabezpečujúcim potrebnú cirkuláciu vzduchu. Práce na výmene okien sa vykonávali len v čase mimo vyučovacích hodín a počas voľných dní a táto investícia je v hodnote cca 15 miliónov korún.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.