Na záchrane unikátneho Mýtneho domčeka sa pracuje naplno: Nájde mesto konečne nájomcu?

16.11.2023

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Pokus o nekomerčný prenájom prázdneho a spustnutého Mýtneho domčeka na staromestskom brehu Dunaja v minulosti nevyšiel, a tak magistrát opäť hľadá záujemcov. Kým predtým sa mal o opravu unikátnej stavby postarať vybraný nájomca na vlastné náklady, teraz už do jej obnovy investuje hlavné mesto. Pomôže to, aby sa do súťaže prihlásilo viac ľudí?

Obchodnú verejnú súťaž na prenájom Mýtneho domčeka pri Starom moste vyhlásila Bratislava v októbri, pričom termín na predkladanie ponúk určila do 24. novembra. Oproti predchádzajúcej súťaži z decembra 2020 je tu však podstatný rozdiel.

Kým pred troma rokmi išlo o nekomerčný prenájom, a teda o víťazovi mal rozhodnúť predovšetkým dobrý nápad,  ktorý doplní chýbajúce funkcie v okolí, tentoraz bude ponúkaná výška nájmu dôležitým kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov. Minimálne nájomné za priestor, ktorý má rozlohu 68,10 m²,  určilo mesto na sumu 6 537,60 eura ročne (544,80 eura mesačne). Nový nájomca, ktorý uzavrie s mestom zmluvu na dobu neurčitú, však získa kompletne opravený Mýtny domček. Účel nájmu si môže navrhnúť súťažiaci sám, nemôže však v domčeku zriadiť napríklad piváreň, krčmu, predajňu alkoholu alebo erotický salón, nočný klub, herňu či záložňu.

Zdroj: ac

​Rekonštrukcia unikátnej stavby má byť ukončená v decembri.

Práce na nevyužívanom objekte, ktorý magistrát vyhodnotil ako technicky nespôsobilý, už bežia naplno. Z informačnej tabule pred vstupom do Mýtneho domčeka sa dozviete, čo všetko sa vnútri aj vonku deje a bude diať: „Počas nasledujúcich týždňov bude prebiehať komplexná oprava domčeka, konštrukcií, povrchov (omietky, obklady, dlažby), okien, dverí, dažďových zvodov a ďalších súčastí stavby, aby mohol domček čo najlepšie slúžiť novému nájomcovi a nám všetkým...“

Rekonštrukcia má byť ukončená do 31. decembra, vtedy by už mal byť jasný aj víťaz súťaže. Verme, že o obnovený historický domček na lukratívnej adrese Starého Mesta sa prihlási oveľa viac záujemcov ako v predchádzajúcej súťaži a konečne začne slúžiť Bratislavčanom a dobrej veci.

(ac)

Páčil sa vám článok?