Na Panenskú opäť prichádza Dobrý trh. Na čo sa môžete v sobotu tešiť?

20.9.2023
0

Zdroj: Marek Jančúch

Páčil sa vám článok?

V sobotu 23. septembra sa na Panenskej ulici v Bratislave uskutoční ďalšie vydanie pouličného festivalu Dobrý trh Podujatie privíta domácich výrobcov, susedov či umelcov a program venuje téme upcyklácie a zbližovaniu komunít.

Sobota 23. septembra bude na Panenskej ulici opäť pestrá. Dobrý trh prinesie domáce výrobky, umelcov, veľký pouličný happening, umelecké predstavenia, ale aj Detský Dobrý trh, upcyklačné workshopy, diskusie a množstvo zážitkov. Podujatie sa rozšíri o časť Podjavorinskej ulice, pribudnú tak zóny pre oddych, pohodlné občerstvenie v gastro zóne a priestor pre návštevníkov v hlavnej časti Panenskej ulice.

"Témou jesenného vydania Dobrého trhu je obnovovovovanie a prinesie bližší pohľad na proces upcyklácie umenia a remeselnej produkcie. Pripomenieme si, že veci môžeme opakovane obnovovať, vdychovať im nový život a prinášať nové využitie. Téma sa však týka aj schopnosti vytvárať a obnovovať dôveru medzi rôznymi komunitami. Už tradične tak nájdete na Dobrom trhu aj festival [fjúžn]. Spolupatričnosť oslávime aj hudobno pohybovými happeningami, ktorý rozospievajú celú Panenskú ulicu," priblížila nám Silvia Nagyová z OZ Punkt.

Obnovovovovanie ako kreatívny proces

Téma obnovovovovania je spojená aj so spustením medzinárodného viacročného projektu CycleUp! pod vedením nemeckého Goethe Institut. Projekt na Slovensku koordinuje PUNKT o.z. prostredníctvom svojej platformy CTZN.sk. CycleUp! spája umelcov, ľudí s rozhodovacou právomocou a komunity, ktorým záleží na našej klíme. Spolu budeme hľadať kreatívne nápady a riešenia, ako priniesť do našich ulíc viac bicyklov a udržateľné spôsoby dopravy. Na Dobrom trhu tak nebude chýbať Cyklo point s aktivitami alebo výroba cyklistických blikačiek. Okrem toho sa obnovovovovaniu môžete venovať v diskusiách, umeleckých workshopoch a priamo na výmene oblečenia a kníh.

Zbližovanie komunít

Podpora rozmanitých komunít je už tradičnou súčasťou Dobrého trhu, k čomu patrí aj vytváranie či obnovovanie vzájomnej dôvery.

FOTOGALÉRIA:

Septembrový Dobrý trh chce rozospievať návštevníkov, susedov či skupiny kamarátov s detským speváckym zborom Superar a holandským orchestrom Tegenwind priamo na Panenskej ulici. Zapojiť sa bude môcť každý návštevník, texty piesní, miesto a čas budú vytlačené aj na dobrovoľných vstupenkách. Zóna [fjúžn] zase prinesie pestrý program, ktorý festival pripravil v spolupráci s mnohými komunitami a organizáciami. Navštíviť môžete aj zónu neziskových organizácií, kde sa dozviete, čo dôležité pre vás pripravujú a môžete podporiť ich činnosť.

Tradične bez odpadu

Súčasťou Dobrého trhu je snaha produkovať čo najmenej odpadu, od roku 2017 sa tejto téme organizátorky z Punkt o.z. venujú naplno. Ani teraz nebudú chýbať triediace stanice s dobrovoľníkmi, ktorí poradia, ktorý odpad kam patrí. Okrem triedenia papiera, plastov či skla už je vďaka spolupráci s OLO a Slovensko zálohuje samozrejmosťou aj zber kuchynského odpadu a zálohovaných fliaš aj plechoviek.

Dobrý trh budete môcť opäť podporiť dobrovoľným vstupným. 

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?