Staré Mesto otvorilo nové Denné centrum G52, bezbariérové priestory sa majú stať miestom rôznorodých aktivít najmä pre dôchodcov

23.5.2023
0

Zdroj: Barbora Jančárová

Páčil sa vám článok?

Moderné, bezbariérové priestory na Grösslingovej 52 majú ambíciu stať sa živým miestom stretnutí, workshopov, aktivít či vzdelávania a sociálneho poradenstva. Viac nám prezradila Martina Karmanová z referátu komunikácie s verejnosťou staromestského úradu.

Priestor môžu odteraz využívať seniori s trvalým pobytom v Starom Meste, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, ale aj rodičia či starí rodičia s deťmi a vnúčatami. Na priestory denného centra sa tešia predovšetkým miestne kluby dôchodcov, aktívne ich budú využívať práve na svoju vlastnú klubovú činnosť. Okrem stretnutí seniorov sa tu budú organizovať rôzne diskusie s odborníkmi,  ale aj osobnosťami kultúrno-spoločenského života.

Program tohto druhu už začal sériou stretnutí Na slovíčko s… Prvou hosťkou bola významná herečka a zároveň osobnosť spoločenského života a politiky, Magda Vášáryová, ďalej sa diskutujúci môžu tešiť na módnu návrhárku a dizajnérku Leu Fekete či moderátorku Katku Brychtovú. Popri programe, ktorý je zameraný na duševný rozvoj, sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť, sú pripravené aj cvičenia  pilates a hodiny francúzštiny. V G52 budú prebiehať aj obľúbené tréningy pamäti. 

FOTOGALÉRIA:

 „Verím, že so mnou budú všetci súhlasiť, keď poviem, že samota je jedným z najhorších stavov, v ktorých sa ľudská bytosť môže ocitnúť. Výskumy a štatistiky potvrdzujú, že človek je tvor spoločenský a dlhodobý pocit samoty, osamotenie, prispieva k zdravotným problémom so srdcom, imunitou či tlakom, výraznej duševnej nepohode, problémom so spánkom a mohol by som menovať donekonečna… Potrebujeme spoločnosť, potrebujeme aktivitu, potrebujeme komunitu, ktorá častokrát nahradí nedostupnú alebo zaneprázdnenú rodinu či priateľov. To je jedným z cieľov aj našej G52. Mimo mnohých skvelých aktivít, cvičení a workshopov, tu má byť pre vás, keď nechcete byť sami. Keď budete mať chuť na kávu, pár prívetivých slov a chvíľky s dennou tlačou. Keď budete hľadať útočisko pre stretnutia svojho klubu či združenia, keď budete potrebovať prebrať nestále počasie a včerajšie televízne noviny. Toto nenápadné miesto na Grosslingovej 52 má byť tým priestorom, kde sa vždy budete cítiť ako doma, kde budete vždy vítaní,” hovorí o poslaní nového priestoru v Starom Meste starosta Matej Vagač.

Zdroj: Barbora Jančárová

Vicestarostka ​Dana Kleinert, starosta Matej Vagač a vedúca oddelenia inklúzie a sociálnych vecí Janka Langová.

Slávnostné otvorenie sprevádzal vystúpením staromestský spevácky zbor Les Sirènes, prítomná bola aj Zuzana Stavrovská, Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím či Iveta Mišová, riaditeľka Regionálnej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR. 

 „Už teraz pri otvorení denného centra vnímame veľký záujem zo strany obyvateliek a obyvateľov a to zo všetkých vekových skupín. Z toho máme obrovskú radosť. Rada by som v tejto chvíli pozvala  Staromešťanov, najmä seniorov, aby sa prišli k nám pozrieť, dať si kávu a užiť si priestor, ktorý sme primárne pre nich pripravili. Verím, že v blízkej budúcnosti nastavíme G52 tak, aby bola otvorený čo najviac a to aj počas víkendov, uvidíme, čo nám ukáže blízka budúcnosť,“ načrtá ďalšie vyhliadky vicestarostka pre školstvo, kultúru a sociálne veci, Dana Kleintert.

Zdroj: Barbora Jančárová

Interiér centra.

G52 denné centrum bude otvorené každý pracovný deň, aktivity budú realizované v priebehu dňa od 9.00-17.00 hod. Centrum je registrované ako bezplatná sociálna služba pre cieľové skupiny obyvateľov mestskej časti v registri sociálnych služieb,  určená pre pre aktivity oddelenia inklúzie a sociálnych vecí Starého Mesta. V budúcnosti je mestská časť pripravená otvoriť priestor aj v iné dni a časy, je pripravená reflektovať na záujem obyvateľov.

Zdroj: Barbora Jančárová

Interiér centra.

„S celým tímom sme šťastní, že denné centrum začína žiť svoj život. Našim cieľom je, aby sa stalo miestom príjemných stretnutí, pohody, pochopenia, realizácie aj oddychu. Aby sa stalo miestom bez bariér (nielen tých architektonických ), kde našou činnosťou, aktivitami a poradenstvom predídeme fenoménu osamelosti a izolovanosti najmä starších ľudí,” uzatvára vedúca oddelenia inklúzie a sociálnych vecí Janka Langová.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?