Staré Mesto prispeje na nákup školských potrieb pre prváčikov sumou 50 eur

11.9.2021
Základné školy veľkých mestských častí sa pripravujú na zápis prvákov - prvaci zapis

Zdroj: MČ Dúbravka

Páčil sa vám článok?

Bratislavské Staré Mesto prispeje na nákup školských potrieb pre prváčikov aj v aktuálnom školskom roku. Finančná pomoc je vo výške 50 eur. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke, kde je zverejnená aj žiadosť. O príspevok je možné požiadať do 15. novembra.

Žiadosti sa predkladajú do podateľne alebo na referáte inklúzie a sociálnych vecí miestneho úradu. Urobiť tak môže zákonný zástupca prváčika, musí však mať trvalý pobyt v Starom Meste. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, v prípade zverenia dieťaťa do starostlivosti rozhodnutie súdu. Priložiť treba aj účtovné doklady preukazujúce nákup školských potrieb, napríklad školskej tašky, zošitov, učebníc, písacích potrieb či električenky, nie starších ako päť mesiacov.

Finančná pomoc vychádza zo zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Tie upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku. Účinnosť nadobudli v septembri 2018. Finančnú pomoc pre prváčikov poskytujú viaceré bratislavské mestské časti, suma sa môže líšiť.

(TASR)

Páčil sa vám článok?