Rača

  • Samospráva
  • 05.11.1998 09:00

Dozrel čas sceliť pozemky

0 0

Raču čaká riešenie takého citlivého problému, akým je komasácia, čiže sceľovanie pozemkov a definitívne stanovenie presných hraníc toho, komu čo patrí.

  • Samospráva
  • 05.11.1998 09:00

Rača, Krasňany a Východné

0 0

Mestskú časť Rača tvoria tri miestne lokality – samotná Rača, Krasňany a Východné. Od nepamäti existuje me­dzi obyvateľmi týchto lokalít určité súperenie - v športe i v živote.

  • Šport
  • 05.11.1998 09:00

Podmienky na aktívny oddych

0 0

K životu Rače neodmysliteľne patrí šport. Známi sú jej stolní tenisti, pozemní hokejisti, bikrosári. Snahou mestskej časti je však najmä v novej tzv. „panelákovej“ Rači budovať nenáročné športoviská, ako sú ihriská pre pouličný basketbal – streetball, či U-rampa pre skateboard.

  • Kultúra
  • 05.11.1998 09:00

Vína je dosť, len ho niet kde piť

0 0

Račianskou raritou sú dlhé úzke dvory, ktoré ústia do viníc. V týchto dvoroch, ktoré sú dlhé aj 70 metrov, žilo a žije niekedy aj 10 či 12 rodín. V račianskych pivniciach s neopakovateľnou klenbou, sú zväčša aj studne, aby vodu nebolo treba nosiť z dvora.

  • Samospráva
  • 05.11.1998 09:00

Zaujímavosti o mestskej časti Rača

0 0

Prvou písomnou zmienkou o Rači je kráľovská donačná listina z roku 1245, ktorou boli pozemky okolo osady Recha (Rača) až po Čiernu Vodu dané Lelkovi a Petrovi a ich synom do vlastníctva. Územie dostali ako odmenu za vybudovanie hradnej strážnej veže a tiež za vzornú strážnu službu na Bratislavskom hrade.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.