HISTÓRIA: Hrdinský čin vojaka z roku 1809 zvečňuje umelecké dielo

16.10.2022
0

Zdroj: Archív GMB

Páčil sa vám článok?

Udalosti spojené s francúzsko-rakúskou vojnou roku 1809 sa výrazne zapísali aj do histórie Bratislavy a jej okolia. Vojna začala v apríli a už v máji Francúzi obsadili hlavné mesto Rakúskeho cisárstva Viedeň. Napoleonov pokus prekročiť Dunaj však skončil v dňoch 21. a 22. mája neúspechom v bitke pri Aspern-Esslingu, v dôsledku čoho vzrástol strategický význam Prešporka. Jeho opevnené predmostie na území dnešnej Petržalky čelilo od začiatku júna takmer poldruha mesiaca trvajúcemu obliehaniu.

Téma bojov o prešporské predmostie sa stala námetom aj pre výtvarné umenie, čo dokladajú i grafiky zo zbierok Galérie mesta Bratislavy. Autormi jednej z nich sú nemeckí umelci Hans Veit Schnorr von Carolsfeld a Julius Schnorr von Carolsfeld, ktorí stvárnili vojenské dianie z perspektívy obrancov prešporského predmostia. Dolu pod vyobrazením sa nachádza nápis „Edelmuth des Gemeinen Jos. Pallasch vom 58ten Infanterieregiment Beaulieu im Brückenkopfe bei Presburg am 4ten Juni 1809“, v preklade „Šľachetnosť vojaka Jos. Pallascha z 58. pešieho pluku Beaulieu na predmostí pri Prešporku 4. júna 1809“.

Zaujímavé informácie o hrdinskom čine tohto vojaka sa dozvedáme z knihy venovanej dejinám pluku, v ktorom slúžil. Uvádza sa v nej, že vojak Joseph Pallasch 4. júna 1809 podal svojim nadriadeným dôkaz odvahy a oddanosti. V priebehu boja o prešporské predmostie bola 9. rota 58. pešieho pluku Beaulieu, v ktorej Pallasch slúžil, stiahnutá za opevnenia, aby si mužstvo odpočinulo. Dôstojníci si posadali do kruhu na zem. Znenazdajky medzi nich dopadol granát. Pallasch stojaci obďaleč, nehľadiac na nebezpečenstvo, sa v tom momente vrhol na kapitána Köllera snažiac sa ho chrániť vlastným telom. V tej chvíli granát vybuchol. Črepiny zranili dvoch dôstojníkov a niekoľko ďalších vojakov. Zranenia utrpel aj sám Pallasch, bol však rád, že zachránil svojho nadriadeného. Na základe výnosu z 24. augusta 1810 bol spolu s ďalšími vojakmi a poddôstojníkmi, ktorí sa vyznamenali v priebehu francúzsko-rakúskej vojny, ocenený striebornou medailou a tromi dukátmi. Dôstojnícky zbor usporiadal na ich počesť bál. Pozvaní boli všetci vyznamenaní členovia mužstva, ktorí sa zúčastnili aj na slávnostnej hostine.

Štvormesačná okupácia

Územie dnešnej Petržalky utrpelo v priebehu bojov v roku 1809 veľké škody. Ďalšie ťarchy boli spojené s tým, že Prešporok a jeho okolie sa po Napoleonových víťazstvách pri Deutsch-Wagrame a Znojme stali súčasťou francúzskej strany demarkačnej línie a museli znášať vyše štvormesačnú okupáciu. Zložité rozpoloženie obyvateľov pravého brehu Dunaja v tomto období dokladajú aj záznamy v magistrátnom protokole mesta Prešporok. Ignatz Windisch, majiteľ chalupy na Mestskej Nive, a Johann Wiedecker, horár v Starom háji, ktorých príbytky boli celkom zničené, žiadali o oslobodenie od poplatkov za prepravu lietajúcim mostom, ktoré boli požadované nepriateľom. Škody utrpel aj Johann Gubitsch vlastniaci chalupu na ostrove Pečeň. Mestský magistrát, ktorý tiež čelil mimoriadne zložitej situácii, však jeho žiadosti o odškodnenie v sume 201 zlatých za člny a dosky, ktoré mu vzali Francúzi, nevyhovel. Nepriateľská okupácia sa v novembri 1809 skončila, miestni obyvatelia sa však z udalostí vojnového roku spamätávali ešte mnoho rokov.

Mgr. Matej Čapo, PhD.

Úvodná foto: Schnorr von Carolsfeld, Julius – Schnorr vtopon Carolsfeld, Hans Veit Friedrich: Zdroj: Galéria mesta Bratislavy; foto © archív GMB.

Páčil sa vám článok?