Petržalka spustila program adopcie zelene - v čom bude spočívať?

9.6.2021

Zdroj: FB Bratislava - Petržalka M.M.

Páčil sa vám článok?

Bratislavská Petržalka spustila program adopcie zelene. Obyvateľom pomôže participovať na skrášľovaní svojho okolia. Program tiež prináša jasnejšie pravidlá pri výsadbe zelene. Predísť by sa malo napríklad problémom samovoľnej výsadby v blízkosti inžinierskych sietí, ale aj drevín, ktoré nie sú vhodné pre každú lokalitu, vrátane alergénnych či inváznych druhov.

Adopčný program má pomôcť pri participácii na pozemkoch vo vlastníctve alebo správe Petržalky. Mestská časť za určitých podmienok umožní vstup žiadateľom na plochy zelene, aby sa o ne mohli starať. „V niektorých prípadoch sa to už deje. Aktívni obyvatelia sa takýmto spôsobom starajú o niektoré z predzáhradiek,“ podotkla Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu. Žiadosť o adopciu zelene môžu podávať fyzické i právnické osoby, občianske iniciatívy či miestne organizácie, neziskové organizácie, občianske združenia alebo vzdelávacie inštitúcie. V rámci podmienok musia byť predmetné plochy zelene vo vlastníctve alebo správe mestskej časti a musia byť verejne prístupné. Žiadateľ je povinný starať sa o zeleň minimálne tri roky, a to bez nároku na finančnú odmenu.

Formulár žiadosti je prístupný na webovej stránke mestskej časti. V rámci neho môžu žiadatelia zároveň priblížiť svoju predstavu o tom, ako by podľa nich mala daná plocha vyzerať. Vyplnený formulár je potrebné zaslať poštou do podateľne miestneho úradu alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy tatiana.rattayova@petrzalka.sk. Okrem výsadby zelene bude možné týmto spôsobom riešiť aj osadenie doplňujúceho mobiliáru. Program adopcie zelene schválili miestni poslanci v apríli. Mestská časť ho spustila po vzore hlavného mesta či iných samospráv.

(TASR)

Páčil sa vám článok?