Zmena pravidiel: Petržalka zredukuje počet áut registrovaných do parkovacieho systému

14.1.2021
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Po 15 mesiacoch od zavedenia Petržalského parkovacieho systému prichádza mestská časť so zavádzaním nových pravidiel, ktoré sa dotknú 1100 obyvateľov s trvalým pobytom.

Podľa novely všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní už rezidenti nebudú môcť využívať výhody bezplatného rezidenčného parkovania, ak majú viac ako dve vozidlá na jednu osobu a tri na jeden byt. Reguláciou počtu vozidiel chce mestská časť reagovať na vzájomnú kompatibilitu s celomestskou parkovacou politikou, ktorá by do platnosti mala vstúpiť v októbri tohto roka.

Od januára 2021 platí, že jeden rezident môže mať registrované maximálne dve vozidlá, z toho len jedno služobné vozidlo na súkromné účely. Pokiaľ má rezident registrované vozidlo manžela/manželky alebo rodiča bez trvalého pobytu v Petržalke, môže mať rezident registrované len jedno vozidlo. Na jeden byt môžu byť registrované maximálne tri vozidlá vzhľadom na plánovanú parkovaciu politiku hlavného mesta, ktoré bude na jednu domácnosť vydávať maximálne tri rezidentské karty. Hlavným dôvodom, prečo mestská časť pristúpila k týmto zmenám je obmedzenie počtu vozidiel. Z celkového počtu 33 900 rezidentov má 29-tisíc (85%) z nich jedno auto, 4 400 má dve autá (13%) a 522 rezidentov má tri a viac áut (1,54%).

„Ak si budú môcť rezidenti registrovať neobmedzený počet vozidiel, nikdy nebudeme mať dostatok parkovacích miest pre všetkých. Dve autá na jednu osobu a tri autá na byt by mali 99,9% obyvateľom postačovať a tým, ktorým to nestačí, si musia kúpiť garážové státie alebo garáž,“ vysvetlil starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý dodal, že samospráva od začiatku platnosti VZN tieto zmeny intenzívne komunikuje s dotknutými obyvateľmi.

Rezidenti, ktorí majú v systéme registrovaných viacero vozidiel si do 31.1.2021 môžu ich počet zredukovať, buď zmenou na návštevnícke, alebo vymazaním zo systému, ak vozidlo už nevlastnia.

„V prípade, že si dotknutí rezidenti neupravia počet povolených vozidiel v systéme, nebudú môcť využívať výhody rezidentského parkovania. V praxi to znamená, že so všetkými vozidlami, ktoré si do systému zaregistrovali nebudú môcť parkovať neobmedzene zdarma v celej Petržalke, ale budú pre nich platiť pravidlá parkovania pre nerezidentov,“ upozorňuje  Hrčka.

Počet vozidiel v systéme si rezidenti upravia jednoducho – prostredníctvom mobilnej aplikácie URBI - Parkovanie Petržalka, prípadne môžu kontaktovať referát mobility prostredníctvom e-mailovej adresy vozidlo@petrzalka.sk.

Rezidentov čaká v rámci parkovacej politiky ďalšia zmena. Od februára budú mať k dispozícii balíček hodín pre návštevy, ktorými mestská časť umožní návštevám dočasne zaparkovať v mieste pobytu rezidenta. Počet hodín pre návštevy závisí od počtu vozidiel rezidenta. Rezident, ktorý má zaregistrované jedno vozidlo, bude mať nárok na 30 návštevníckych hodín za rok, rezident, ktorý má zaregistrované viac ako jedno vozidlo 0 hodín za rok a rezident, ktorý nemá žiadne vozidlo v systéme, bude mať k dispozícii 60 hodín na rok.

Tieto hodiny si budú môcť rezidenti od februára voliť takisto prostredníctvom mobilnej aplikácie URBI - Parkovanie Petržalka alebo webovej stránky www.parkovanievpetrzalke.sk.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?