V Novom Meste sa koncom mesiaca začne jesenné upratovanie

17.9.2022
Nové mesto si schválilo vyrovnaný rozpočet - Kuchajda1
Páčil sa vám článok?

V bratislavskom Novom Meste sa koncom mesiaca začne jesenné upratovanie. Od 22. septembra až do 3. novembra budú na viacerých lokalitách mestskej časti rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých budú môcť občania vyhodiť zbytočné veci zo svojich domácností. Kontajnery budú k dispozícii vždy od 10.00 do 17.30 h. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností, ako sú koberce, starý nábytok a podobné predmety. Musia byť však rozložené na jednotlivé diely. Do kontajnerov je zakázané odkladať chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, sporáky, televízne a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče. Taktiež by sa mali ľudia vyhnúť vyhadzovaniu liekov, chemických látok, riedidiel, farieb, žieravín, olejov, batérií, akumulátorov, náterových látok a ropných látok.

Mestská časť upozorňuje, že ľudia by do veľkokapacitných kontajnerov nemali vyhadzovať ani stavebný odpad recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty, odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely, auto plasty, pneumatiky, bioodpad zo záhrad alebo konáre zo stromov.

Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku verejnoprospešných služieb. Bližšie informácie o tom, kedy a kde budú kontajnery rozmiestnené, občania nájdu na stránke mestskej časti.

(tasr)

Páčil sa vám článok?