UK hľadá nájomcu priestorov v bývalom klube Unique vo VMĽŠ V Mlynskej doline

29.7.2020
0
Internáty v Mlynskej doline

Zdroj: lb

Páčil sa vám článok?

Univerzita Komenského (UK) hľadá nájomcu nebytových priestorov v bývalom klube Unique, ktoré sa nachádzajú vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra (VMĽŠ) v Mlynskej doline. Účelom nájmu má byť multifunkčné, kultúrno-zábavné centrum.

"Nájomný vzťah s nájomcom klubu Unique sa skončil podľa zmluvy uplynutím doby nájmu k 31. decembra 2019. Univerzita oslovila študentov pomocou ankety a požiadala ich, aby v nej vyjadrili svoj názor na budúce využitie tohto klubu. Na základe výsledkov tejto ankety UK zverejnila podmienky súťaže na budúci nájom klubu Unique, v ktorých sú tieto požiadavky študentov zohľadnené," uviedla hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.

Podľa jej ďalších slov je súťaž otvorená širokej verejnosti a prihlásiť sa do nej môže každý, komu je práca so študentskou komunitou blízka, má o nej jasnú predstavu a primerané schopnosti prevádzkovať takýto klub.

Návrhy spĺňajúce podmienky je potrebné zaslať do 15. augusta. Z podkladov zverejnených na stránke VMĽŠ v Mlynskej doline vyplýva, že ide o miestnosti o výmere viac ako 538 metrov štvorcových.

Zároveň sa v podkladoch uvádza, že ponúknutá suma za nájom musí byť najmenej osem eur za meter štvorcový na rok. Vybranému uchádzačovi bude zaslaný návrh na uzatvorenie zmluvy na dobu desiatich rokov.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?