ROZHOVOR - Viceprimátorka Kratochvílová: Viaceré problémy pri rekonštrukcii radiály nás prekvapili...

12.7.2020
Páčil sa vám článok?

Od štartu rekonštrukcie Dúbravsko-karloveskej radiály uplynul rok a za ten čas vyskočilo na stavbe viac vážnych problémov. Niektoré sa dali predvídať a riešiť, iné nie, hovorí 1. viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová, ktorá zodpovedá za oblasť dopravy.


Vážna komplikácia vznikla koncom minulého roka, a to pre spor o vstup na pozemky pod trakčnou meniarňou v Dolných Krčacoch. Ľudí do Dúbravky ešte aj vo februári vozili náhradné autobusy, hoci trať bola dávno obnovená, napokon musel rozhodnúť súd. Nedalo sa predvídať, že vlastník pozemkov v okolí meniarne by mohol vydierať mesto – a teda riešiť situáciu v predstihu?

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály nie je jednoduchá stavba. Vyskytujú sa na nej rôzne problémy, ktoré súvisia so stavebnou činnosťou v meste. Čo sa do určitej miery dalo očakávať, je náročnosť z hľadiska nachádzania vopred neidentifikovaných inžinierskych sietí, stavebno-technického stavu rekonštruovaných častí stavby, ktoré si vyžadujú napríklad nové riešenia osadzovania trakčného vedenia alebo zásadnejší stavebný zásah do opráv niektorých objektov. Majetkovoprávne problémy sme ale neočakávali – stavba mala vydané stavebné povolenie. S dodatočným riešením vysporadúvania pozemkov sme nepočítali.

Aktuálnym problémom sú stĺpy verejného osvetlenia a trakčného vedenia, umiestnené v strede novovybudovaného chodníka pozdĺž trate na Nábreží L. Svobodu. Kontroloval niekto projekt, upozornil na chybu, alebo aj táto vyskočila až teraz?

Problémy s umiestnením stĺpov verejného osvetlenia a trakčného vedenia sa postupne prejavovali s postupom prác na realizácii rekonštrukcie. Neočakávali sme, že sa objavia takéto chyby. Projektovú dokumentáciu zhotovuje odborne spôsobilá osoba, ktorá zodpovedá za správnosť návrhu. V niektorých miestach aj napriek správnosti návrhu vznikala situácia, ktorá neumožnila osadiť stožiare v projektovanej polohe. Dôvodom je veľké množstvo jestvujúcich sietí umiestnených v miestach, kde sú projektované stožiare. V takých prípadoch sa stožiare osadili do jediných možných polôh, ktoré predstavovali voľný priestor pre stožiare a ich základy.

Pre chodcov však bude prechod po tomto chodníku veľmi nepohodlný, v jednej jeho časti sme namerali voľnú šírku iba 0,65 metra. Aká je minimálna šírka podľa normy? Je to 1,50 metra, alebo stačí jeden voľný pruh široký 0,75 metra?

Norma hovorí, že stĺpy verejného osvetlenia nemajú zasahovať do hlavného dopravného priestoru. Ten je ohraničený vzdialenosťou 0,5 m od obrubníka. Ďalej hovorí, že pre chodcov má byť vyhradený priestor minimálne 2 x 0,75 m, čo je 1,5 m. To znamená, že minimálna šírka chodníka, ak nie je lemovaný pozdĺžnou prekážkou, je 2,0 m. Do priestoru 1,5 m môže byť osadený stožiar. Nikde však v norme nie je definované, ako ďaleko môže stožiar zachádzať do chodníka.

Susedný pozemok, kde by sa dal chodník rozšíriť, nie je vo vlastníctve mesta a nie je súčasťou stavebného povolenia. Ako rýchlo, aspoň teoreticky, by sa dali tieto a ďalšie prekážky odstrániť, aby sa mohli stĺpy posunúť tam, kde by nezavadzali?

Presun stĺpov vzhľadom na prítomnosť množstva inžinierskych sietí pravdepodobne nebude možný. Mapujeme všetky miesta pozdĺž rekonštruovanej trate a zistíme majiteľov priľahlých pozemkov, na ktorých by bolo možné chodník rozšíriť. Pre takéto riešenie bude potrebné spracovať projektový návrh a návrh na majetkovoprávne vysporiadanie. Po následnom získaní súhlasov bude možné pristúpiť k prípadnému rozšíreniu chodníkov v kritických miestach. V súčasnosti nevieme odhadnúť dĺžku tohto procesu, urobíme maximum pre zlepšenie kritických miest.

Objavili sa aj na iných miestach Dúbravsko-karloveskej radiály podobné „prekvapenia“, s ktorými ste nerátali? Prípadne riziká, ktoré sa dajú tušiť?

Robíme opatrenia pre to, aby stavba spĺňala všetky očakávania modernej električkovej trate, vrátane prístupu na zastávky. Kolegovia pracovali na zmene dizajnu, prakticky denne vyhodnocujeme so zhotoviteľom stavby úpravy a zmeny, ktoré urobia električkovú trať príťažlivejšiu pre cestujúcich, pričom limitom je čas a stavebné povolenie. Je to náročná práca, ale keďže súčasne pracujeme na projektovaní električky do Petržalky, všetky nedostatky na Dúbravsko-karloveskej radiále sa pri príprave tejto stavby snažíme odstrániť.

Obyvatelia Karlovej Vsi sa sťažujú na rušivé dunenie prechádzajúcich električiek. Ako sa rieši tento problém?

Na úseky trate medzi Molecovou ulicou a tunelom sme pristúpili k alternatívnemu riešeniu konštrukcie električkovej trate.

Áno, tento posledný úsek radiály sa rekonštruuje odlišným spôsobom, inšpirovaným Viedňou, ktorý má eliminovať dunivý hluk. Prečo sa však rovnaká metóda nepoužila aj na úsekoch, kde sa ľudia sťažujú na nadmernú hlučnosť pri prejazde električiek?

Technický návrh riešenia na zrekonštruovanom úseku bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorého výsledkom mali byť tiež priaznivé parametre po jej spustení do prevádzky. Na v tomto čase realizovanej časti radiály uplatňujeme alternatívne technické riešenie, ktoré zabezpečí požadované parametre trate po spustení do prevádzky. Toto technické riešenie má zabezpečiť ochranu obyvateľov pred hlukom a vibráciami vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Súčasne pracujeme na odstránení príčin hluku na už zrekonštruovanom úseku.

Je známe, že práce na rekonštrukcii pribrzdila aj koronakríza, keďže sa pracovníci z Česka nemohli dostať počas karanténnych opatrení cez hranice. Aký veľký sklz nastal? Stihne sa septembrový termín, kedy má byť stavba odovzdaná?

V súvislosti so šírením koronavírusu vyhlásila vláda 12. marca mimoriadnu situáciu a v tomto kontexte došlo k priamemu aj nepriamemu obmedzeniu prác. Uzatvorenie hraníc spôsobilo zníženie kapacity jedného člena združenia, ktorý má sídlo v Čechách a nedostupnosť materiálov dodávaných zo zahraničia. Niektoré dodávateľské firmy boli uzatvorené úplne. Hygienické nároky obmedzili prácu v skupinách. Toto všetko malo vplyv na lehotu výstavby, ktorá je stanovená na 15 mesiacov s termínom ukončenia 11. septembra 2020. K dodržaniu tohto dátumu sa mesto snaží smerovať všetky svoje aktivity v súvislosti s rekonštrukciou radiály.

(ac)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie