Premena kaštieľa v Čunove a jeho areálu na unikátne environmentálne centrum finišuje

3.11.2023
0

Zdroj: Mestská časť Bratislava – Čunovo

Páčil sa vám článok?

Bratislavský samosprávny kraj s vybudovaním unikátneho environmentálneho a vzdelávacieho centra, ktoré vznikne v kaštieli v Čunove. Schátraný objekt prešiel komplexnou rekonštrukciou. BSK o tom informuje na svojom webe.

V uplynulých dňoch, ako priblížil BSK, prebehla aj skúška vonkajšieho osvetlenia kaštieľa.

„Rekonštrukčné práce sa blížia k úspešnému záveru. Národná kultúrna pamiatka dostane novú dušu a nový obsah. Vytvoríme v ňom unikátne ekocentrum, ktoré v regióne dlhodobo absentuje. Okrem toho, že sa stane hlavným ekoturistickým centrom regiónu, plniť bude aj nadnárodnú funkciu a slúžiť bude pre širokú verejnosť každej vekovej kategórie,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Zdroj: Mestská časť Bratislava – Čunovo

Barokovo-klasicistický kaštieľ v Čunove, tzv. Szapáryho kaštieľ, bol postavený na mieste staršieho kaštieľa v tretej štvrtine 18. storočia (v období 1757-1781). Vedľa kaštieľa stojí dvojpodlažná renesančná sýpka s valenými lunetovými klenbami v úrovni 1. NP a dreveným trámovým stropom na 2. NP. Oba objekty sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka.

FOTOGALÉRIA z rekonštrukcie:

​Plánované je dovyhlásenie torza pôvodného parku, ktorý oba pamiatkové objekty obkolesuje.

V budove kaštieľa vznikne interaktívna expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu ako sú Delta Dunaja či Lužné lesy. Vnútri vzniknú tvorivé dielne a multifunkčná sála. V záhrade budú umiestnené rôzne zážitkové a interaktívne prvky ako biotopové jazierko schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ako aj záchranná stanica pre zranené živočíchy.

Kaštieľ bude využívať obnoviteľné zdroje energie, a to napríklad vykurovanie tepelným čerpadlom. 

„Účelom samotného ekocentra bude koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodickej podpory v komplexnej prezentácii toho najzaujímavejšieho, čo Bratislavský región a jeho prihraničné regióny ponúkajú. V priestoroch vznikne interaktívna výstava venovaná lužným lesom, delte Dunaja či ekosystémom lesov, pasienkov a lúk. Najdôležitejšia úloha ekocentra bude poskytovanie envirovzdelávacích a ekovýchovných programov pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl v kraji,“ priblížil nedávno Juraj Droba.

(ms)

Páčil sa vám článok?