• Aktuality
  • 11.09.2017 16:00

Spojená Bratislava zmení hlavné mesto na európsku metropolu

0 0

(pr) Spoločnosť J&T REAL ESTATE predstavila koncept Spojená Bratislava, ktorý vyjadruje víziu rozvoja hlavného mesta v nasledujúcich rokoch. Cieľom Spojenej Bratislavy je, aby v horizonte 5 až 10 rokov vzniklo na oboch stranách Dunaja živé a moderné centrum s kvalitnou verejnou dopravou a zmysluplnými verejnými priestormi.

Vďaka tomu sa Bratislava zmení na konkurencieschopnú európsku metropolu, ktorá dokáže pritiahnuť mladých vzdelaných ľudí, inovatívne firmy a medzinárodné inštitúcie, aby si ju zvolili za svoje sídlo alebo miesto prestížnych podujatí.

J&T REAL ESTATE sa vďaka svojim projektom v nábrežných lokalitách na oboch stranách Dunaja stala jedným z hlavných hráčov rozvoja prebiehajúceho rozšírenia centra mesta. Bratislava sa až donedávna rozvíjala len na ľavom brehu rieky, dôsledkom čoho je úplne rozdielny charakter nábreží. Aktivizáciou a prepojením nábrežia na ľavom brehu, cez existujúci River Park, Zuckermandel, Staré Mesto a Euroveu, a vytvorením živého nábrežia v rozvojovom území Nové Lido sa centrum mesta môže postupne „preliať” na pravý breh Dunaja a pritiahnuť Petržalku bližšie k mestu.

Mobilita ako nové chápanie dopravy

Nové centrum Bratislavy nemôže byť odkázané na autá. Dobre postavené mesto láka svojich obyvateľov uprednostniť presun peši, na bicykli či verejnou dopravou. Spojená Bratislava znamená preto aj kvalitnú dopravnú obslužnosť a bezproblémový a plynulý pohyb. Práve k tomuto cieľu smerujú návrhy nových dopravných prepojení medzi oboma brehmi – peší most a rozvoj električky.

Zdroj:
Električka by mala v budúcnosti prechádzať jadrom ľavobrežného centra mesta medzi Eurovea a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide, a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov môže byť raz územie Nového Lida ako aj samotná Petržalka pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

Štatút významnej investície umožní vytvorenie Spojenej Bratislavy skôr

Spoločnosť J&T REAL ESTATE plánuje do nového centra na oboch nábrežiach rieky investovať viac ako 1,2 miliardy eur a prispieť tak k tomu, aby sa z Bratislavy stalo jedno z najlepších miest na život v Európe. Svojimi ekonomickými a sociálnymi prínosmi projekty na oboch stranách Dunaja dosahujú už dnes parametre významnej investície. Získanie tohto štatútu neznamená obídenie alebo vynechanie povoľovacích procesov ani zníženie objemu finančných prostriedkov do rozvoja daného územia. Skôr naopak, povoľovací proces musí byť striktne dodržaný a výška plánovaných investícií iba do infraštruktúry vysoko presahuje stanovený objem poplatkov za rozvoj alebo vyvolaných investícií. Štatút významnej investície znamená, že naplnenie vízie Bratislavy ako moderného mesta na Dunaji by sa mohol naplniť skôr.

SPOJENÁ BRATISLAVA V ČÍSLACH:

  • rozloha: 60 ha
  • celkové investičné náklady: 1,2 mld. eur
  • investícia do infraštruktúry: 15 mil. eur
  • investícia JTRE do električkových tratí 60 mil. eur
  • nové električkové trate 4,2 km
  • vytvorenie podmienok pre 30 000 pracovných miest
  • kongresové centrum s kapacitou 1 700 ľudí
  • 35 000 m2 atraktívnych verejných priestorov


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.