Na proti povodňovú ochranu Bratislavy je potrebných 1,8 miliardy korún

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Opatrenia na protipovodňovú ochranu na území hlavného mesta Bratislavy predstavujú náklady vo výške okolo 1,8 miliardy korún.

Odborníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Povodie Dunaja, presne vedia, ako ochrániť Bratislavu pred storočnou a väčšou vodou. Tieto opatrenia však zatiaľ nie sú finančne kryté štátnym rozpočtom.

Na území Bratislavy zaberá profil Dunaja 131 tisíc km2 s ročným prietokom vody 2000 m3/s. Pozorovania toku Dunaja sa v Bratislave vykonávajú už od roku 1878. Počas dramatických augustových dní minulého roku dosiahla voda v Dunaji prietok 10 370 m3/s pri výške hladiny 948 cm v Devíne a 991 cm v Bratislave, čím len o pár centimetrov zaostala za hodnotami predstavujúcimi storočnú vodu. Napriek tomu to bola druhá najväčšia povodeň v histórii Bratislavy na rieke Dunaj.

Začiatok protipovodňovej ochrany v Bratislave siaha do obdobia po prvej svetovej vojne, keď sa realizoval tzv. Lafranconiho projekt. S realizáciou protipovodňových opatrení sa však viac menej skončilo koncom 70. rokov dvadsiateho storočia.

Pre Slovenský vodohospodársky podnik je základným kritériom na protipovodňovú ochranu na bratislavskom toku Dunaja kóta Q1000 (tisícročná voda) + 50 cm. Navrhujú napríklad rozšírenie koryta Dunaja na 400 m a vyrovnanie dvoch protismerných oblúkov pod Bratislavou, rozšírenie koryta Dunaja na pravej i ľavej strane v úseku za Prístavným mostom, súčasné prehĺbenie koryta a vybudovanie studňového radu v trase diaľničného prepojenia D61 v Petržalke so zámerom odvedenia zachytených podzemných vôd do Chorvátskeho ramena.

V súčasnosti najzraniteľnejším miestom na bratislavskom toku Dunaja je okrem Devína a Devínskej Novej Vsi úsek na ľavom brehu medzi Novým a Starým mostom, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu parapetného múriku. Vybudovanie ochrannej línie potrebuje aj úsek pozdĺž Prístavnej ulice, ktorý chráni predovšetkým mestskú časť Ružinov.

Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starostovia dotknutých mestských častí sa v uplynulých dňoch stretli s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárskeho podniku. Primátor vyhlásil, že je rozhodnutý vyvinúť účinný tlak na príslušné štátne orgány, aby sa pripravené protipovodňové opatrenia mohli začať realizovať. Škody, ktoré by Bratislave spôsobila ďalšia povodeň na úrovni storočnej alebo väčšej vody, by totiž boli oveľa vyššie ako súčasné náklady na účinnú ochranu.

(miv)

Páčil sa vám článok?