Zúfalé termíny u lekárov, viacerí si pacientov vyberajú: Kto povolil toto elitárstvo, hnevá sa Bratislavčanka

Zdroj: Shutterstock

Páčil sa vám článok?

Chcete dobehnúť zameškané vyšetrenie u odborného lekára, ktoré ste pre pandémiu odkladali? Na termín môžete čakať aj mesiace! Navyše, niektoré ambulancie nových pacientov ani neprijímajú, alebo si medzi nimi vyberajú, skúsenosť s tým má aj naša čitateľka. Čo môžete urobiť, ak vás odmietnu?

Najbližší voľný termín u neurológa o tri mesiace, u ortopéda, kožného či očného o niekoľko týždňov... Taká je realita dostupnosti zdravotníckych služieb na Slovensku vrátane Bratislavy. Čakacie lehoty k lekárovi boli neúmerne dlhé pred pandémiou a teraz je to v nejednom prípade ešte horšie.

Problém je (aj) v peniazoch. Ako sme informovali v Bratislavských novinách ešte v roku 2019, na nedostatok špecialistov zareagovali zdravotné poisťovne tak, že väčšinou im zrušili limity. Práve tie boli často dôvodom, prečo sa na vyšetrenie u odborného lekára dlho čakalo. Mnohí lekári vyčerpali sumu, ktorú mesačne dostávali od zdravotnej poisťovne už za dva či tri týždne, a ak chceli za vyšetrenie pacienta dostať peniaze, museli ho presunúť na ďalší mesiac. Napriek zrušeniu limitov je naďalej situácia taká, že poisťovne v mnohých prípadoch nezaplatia špecialistom toľko, koľko by potrebovali.

„Administratívny počet lekárov, resp. odborných ambulancií v Bratislavskom kraji je v súlade s Nariadením vlády o verejnej minimálnej sieti  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (č. 640/2008 Z. z.), avšak reálna dostupnosť je iná. Podľa podnetov a dopytov pacientov môžeme skonštatovať, že obyvatelia kraja pociťujú problémy najmä v oblastiach neurológia, ortopédia, pneumológia, endokrinológia, reumatológia, očné, ušno-nosno-krčné, diabetológia,“ priblížil Michal Feik, riaditeľ odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Pri odmietnutí lekárom BSK odporúča kontaktovať zdravotnú poisťovňu, ktorá manažuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a má informácie o zmluvných kapacitách jednotlivých svojich zmluvných subjektov.

Zdroj: ac

​Niektorí pacienti čakajú na potrebné vyšetrenie celé týždne.

Skúsenosť s odmietnutím zdravotnej starostlivosti má aj Bratislavčanka Ľudmila. Pre problém so štítnou žľazou potrebovala vyšetrenie u endokrinologičky a vyhliadla si ambulanciu, ktorú má najbližšie k bydlisku. Nepochodila. Z kapacitných dôvodov vraj prijímajú už len pacientov, ktorí majú praktického lekára u poskytovateľa, pod ktorého patrí aj daná ambulancia, resp. pacientov objednaných z konkrétnej siete polikliník. „Netuším, kto a čo sú, ale mne aj  mojej štítnej žľaze je to celkom jedno. Chcem vedieť, kto povoľuje takúto diskrimináciu či elitárstvo zdravotníctve,“ napísala nám rozhorčená čitateľka.

Naozaj si môže lekár medzi pacientmi vyberať? Michal Feik tvrdí, že v niektorých prípadoch áno: „Lekári vyšetrujú pacientov podľa kapacity zdravotníckeho zariadenia. Ak by mali prekročiť únosné pracovné zaťaženie, majú právo pacienta odmietnuť. Avšak všeobecní lekári, pediatri, gynekológovia a zubári majú pridelené zdravotné obvody a nemôžu odmietnuť pacientov, ktorí bývajú v ´ich´ rajóne.“

Zdroj: BN

​Aj pred dverami ambulancie sa niekedy načakáme.

Pokiaľ ide o problém našej čitateľky, za istých okolností si vie predstaviť, že postup ambulancie je obhájiteľný. „Ak má pacient kompletnú zdravotnú dokumentáciu v rovnakom informačnom systéme v celej poliklinike, pre lekára  špecialistu je poskytnutie zdravotnej starostlivosti podstatne jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie. Tým by mohol podložiť spomínané kapacitné dôvody. Štátny systém eZdravie ešte nie je lekármi natoľko napĺňaný, aby dokázal plniť túto funkciu,“ pripomenul Feik.

Viete, ku komu patríte?
Odbor zdravotníctva BSK určil  v rámci Bratislavského kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:

*všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
*všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
*špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti,
*špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti.
Lekár, ku ktorému patríte podľa miesta bydliska (trvalého alebo aj prechodného), vám nemôže odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Chcete vedieť, do ktorého zdravotného obvodu patríte? Na webstránke bratislavskykraj.sk/zdravie si vyberte druh ambulancie a začnite písať názov mesta/obce, kde bývate. Vyberte z ponúkaného zoznamu a systém vám zobrazí zoznam ulíc s pridelenými ambulanciami. 

(ac)

Páčil sa vám článok?