Aj takto zarábajú v Bratislave obchodníci so zdravím

8.3.2020
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Ústavou zaručená bezplatná zdravotná starostlivosť nie je vždy poskytovaná za podmienok, ktoré ustanovuje zákon. Niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si zákony vysvetľujú po svojom, na čo dopláca pacient, ktorý sa pre nich stáva zdrojom nelegálneho zisku. Prečítajte si príbeh oklamaného Bratislavčana, o ktorom píše právnik Jaroslav Gründler.

Kauza spomínaného Bratislavčana sa začala ešte vlani v máji. Do Ružinovskej polikliniky išiel na pravidelné polročné vyšetrenie ku kardiologičke, kde ho sestrička upozornila, že za echokardiografiu je na príkaz riaditeľa od mája (2019) poplatok 10 eur. Týmto oznamom bola splnená povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti oboznámiť pacienta, za čo platí a z akých dôvodov (nazýva sa to informovaný súhlas). Pacient však vedel, že v danom prípade je tento zdravotný výkon plne hradený z verejného zdravotného poistenia, preto po zaplatení poplatku písomne oslovil ria­diteľstvo Ružinovskej polikliniky. Po otázke, na základe akého právneho predpisu musel platiť, prišlo prekvapujúce pozvanie pacienta na stretnutie s riaditeľom polikliniky. Ten mu vysvetľoval, že zaplatil nadštandardný zdravotný výkon, čo je však pri echokardiografii už samo o sebe pochybné. A že bol poplatok naozaj neoprávnený, potvrdil napokon Bratislavský samosprávny kraj (BSK), kam Bratislavčan poslal svoj podnet na prešetrenie vlani v auguste.

Odpoveď od BSK, ktorú dostal v januári tohto roku (teda až po 5 mesiacoch!), obsahovala aj takýto citát z vyjadrenia Ružinovskej polikliniky: „...v konkrétnom prípade došlo k omylu zo strany sestry na ambulancii, namiesto dokladu o nadštandardnej starostlivosti dostal pacient doklad ECHO kontrola.“ A vykonštruovaná argumentácia polikliniky pokračuje: „...pri danom vyšetrení bol ponúknutý nadštandard, s ktorým pacient súhlasil.“ Akýkoľvek nadštandard však môže byť poskytnutý len na základe zaznamenanej žiadosti pacienta. Informácia o žiadosti pacienta, ani o jeho súhlase s nadštandardom sa však podľa zistenia BSK v zázname z vyšetrenia nenachádza. Nepresvedčivá je aj položka „nadštandard“, za ktorý Ružinovská poliklinika považuje „technické, technologické, medicínske, personálne vybavenie, klímu, celkový prístup zdravotného personálu“.

Zdroj: Archív

​Táto položka je v cenníku polikliniky zaslanom na BSK ďalšou neznámou (v zmysle zák. č. 578/2004 Z.z. má poskytovateľ povinnosť zaslať samosprávnemu kraju cenník všetkých zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu - pozn. autora).

Okrem zabezpečenia vybavenia ambulancie, čo je základnou povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, či klimatizácie poliklinika priraďuje k nadštandardu aj osobný prístup lekárov a sestier k pacientovi. Informácia, ktorá nevyvoláva iba úsmev, ale aj otázku, v akom marazme sa naše zdravotníctvo nachádza, keď za etický prístup k pacientovi a povzbudzujúci úsmev sestričky treba zaplatiť!

Zdroj: Marián Dekan

​Keďže poliklinika požadovala poplatok za zdravotný výkon, ktorý je plne hradený z verejného zdravotného poistenia a zdravotná poisťov­ňa jej ho aj uhradila, BSK začne správne konanie vo veci uloženia pokuty. Otázkou zostáva, či účelová obhajoba riaditeľa polikliniky nezakladá jej zriaďovateľovi zákonnú povinnosť komplexnej previerky, najmä v oblasti poplatkov, a to nie­len za echokardiografiu, ale za všetky ponúkané zdravotné výkony a služby.

Je absurdné predpokladať, že echokardiografia tohto konkrétneho pacienta bola jediná, na ktorú sa príkaz riaditeľa vzťahoval. A tu už nejde iba o desať eur!

Pokuta môže byť až 16 596 eur

„Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v danom prípade vedie správne konanie vo veci uloženia pokuty, keďže pravdepodobne došlo k nezákonnému vybratiu poplatku. Maximálna výška pokuty môže byť 16 596 eur,“ uviedla pre Bratislavské noviny hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Zároveň potvrdila, že podľa cenníka, ktorý Ružinovská poliklinika a .s. predložila na BSK, poplatok za nadštandard od pacientov nevyberá, takáto položka sa v cenníku nenachádza... „Poskytovateľ si určuje cenník sám a môže si doň uviesť výkony, ktoré nemá zazmluvnené zdravotnou poisťovňou, alebo sú na vlastnú žiadosť pacienta alebo ide o nadštandardné služby, s ktorými ale musí pacient preukázateľne súhlasiť a musí to byť jeho slobodná voľba. Kreativita lekárov, a najmä ich právnikov je veľká. Určite ale za nadštandard nemôžeme považovať prístup personálu, klímu a podobne. Ak sa správne konanie ukončí uložením pokuty, BSK súčasne uloží Ružinovskej poliklinike a. s. povinnosť neoprávnený poplatok pacientovi vrátiť,“ informovala hovorkyňa.

Ubezpečila, že BSK vykonáva dozor nielen na základe podnetov občanov, ale aj z vlastnej iniciatívy. Okrem neoprávnene vyberaných poplatkov sa zameriava na nedodržiavanie ordinačných hodín, nedodržiavanie personálneho zabezpečenia ambulancie, nevydávanie dokladov či nedodržiavanie cenníka.

Museli ste aj vy platiť u lekára?
Napíšte nám, akú sumu a za čo, na adresu Bratislavské noviny, Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava alebo redakcia@banoviny.sk

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.