Bratislavčanke Katke chorej na rakovinu poisťovňa liečbu schválila: Ako to vysvetľujú?

25.10.2019
KAtka Klokočová

Zdroj: instagram/katresinsta

Páčil sa vám článok?

Katarína Klokočová má 33 rokov a trpí rakovinou. Jej príbeh nedávno otriasol Instagramom a následne médiami, pretože jej liečbu jej nebola ochotná preplatiť poisťovňa. Kedže chcela bojovať a chorobu poraziť, založila transparentný účet, kde jej suma potrebná na liečbu rástla závratnou rýchlosťou. V týchto dňoch jej poisťovňa liečbu schválila. Ako to odôvodnili?

Ako nás informovali zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovňa (VšZP) schválila žiadosť o úhradu lieku Keytruda pre Katku, o ktorej prípade sme informovali dávnejšie, asi pred mesiacom.

"V tomto medializovanom prípade sa dali veci do pohybu po tom, keď zdravotná poisťovňa dostala od ošetrujúceho lekára kompletnú žiadosť o úhradu lieku. Keďže liek Keytruda v terapeutickej indikácii, ktorú poistenka potrebuje, nie je kategorizovaný, VšZP podobne ako v iných prípadoch musela zvážiť aj ďalšie aspekty súvisiace s liečbou a jej následnou úhradou. V tomto konkrétnom prípade vydanie pozitívneho stanoviska významne ovplyvnil lekárom očakávaný klinický benefit liečby a jeho predpoklad, že pacientka napriek predchádzajúcemu masívnemu predliečeniu priaznivo zareaguje na inovatívnu liečbu. Ak sa preukáže jej efektívnosť, ošetrujúci lekár môže požiadať o schválenie pokračovania liečby a VšZP ju bude uhrádzať dovtedy, kým z nej bude poistenka profitovať, "uviedla v stanovisku VšZP.

V tejto súvislosti deklarujú, že pri ochoreniach, kde nie je dostupná žiadna účinná liečba, mieni aj naďalej pri rozhodovaní o úhrade nekategorizovaného lieku prihliadať na pridanú hodnotu inovácie pre pacienta a udržateľnosť financovania požiadaviek na nekategorizované lieky pre všetkých pacientov indikovaných na „výnimkovú“ liečbu.

Podmienky, za ktorých sa nekategorizovaný liek môže hradiť z verejných zdrojov, sa riadia platnou legislatívou, internými normami, štandardnými terapeutickými postupmi platnými v zahraničí alebo v SR a informáciami o charakteristických vlastnostiach produktu, ktorými disponuje výrobca (tzv. SPC lieku). Každý z takýchto prípadov VšZP posudzuje individuálne, pričom prihliada na účinnosť a bezpečnosť liečby pre konkrétneho pacienta

Podľa nich podmienky úhrady vybraných nekategorizovaných liekov určených pre poistencov VšZP vypracúvajú s náležitou starostlivosťou.

"Keďže medializovaný prípad poukázal na nejednotný výklad pravidiel schvaľovania nekategorizovaných liekov, VšZP iniciovala rokovania s Národným onkologickým ústavom a ďalšími poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti s cieľom dohodnúť sa na záväzných postupoch  v podobných situáciách, "dodali.

Katke tak nesmierne ďakuje nielen rodine, ktorí jej prispeli na prvé dávky finančne náročnej liečby, ale aj verejnosti, ktorí je doteraz na transparentný účet zaslali viac ako 70-tisíc eur. „Vďaka všetkým tým skvelým ľuďom mám šancu. Cítim takú pokoru a šťastie a lásku a vďaku, že to neviem opísať! Chce sa mi revať asi každých 10 minút. Ďakujem z celého srdca všetkým! Zachraňujete mi život!“ odkazuje všetkým darcom.

V roku 2018 VšZP zaplatila za lieky na výnimku takmer 36 miliónov eur a za prvých 6 mesiacov tohto roka úhrada nekategorizovaných liekov dosiahla už vyše 16 miliónov eur. 

(nc)

Páčil sa vám článok?