• Zdravie a životný štýl
  • 13.03.2019 17:07

Kraj plánuje otvoriť nové zariadenie pre deti s autizmom

0 0
Zdroj: TASR

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zriadiť v Domove sociálnych služieb (DSS) a rehabilitačnom stredisku Rosa na Dúbravskej ceste v Bratislave nové špecializované zariadenie pre deti od šesť do 18 rokov s poruchou autistického spektra.

Špecializované zariadenie má byť ďalším druhom sociálnych služieb, ktoré sú v DSS Rosa poskytované ambulantnou i pobytovou formou. "V tomto prípade pôjde o ambulantnú formu sociálnej služby, prevádzkovanú v oddelených priestoroch so samostatným vchodom, šatňou, kuchynkou, jedálňou, ihriskom a terapeutickými miestnosťami, ako napríklad snoezelen či bezpodnetová miestnosť," spresnila Beňadiková.

Kraj plánuje otvoriť nové centrum od septembra 2019, plánovaná kapacita je na začiatku osem miest v dvoch skupinách (šesť - 10 rokov a 11 - 18 rokov). Neskôr by sa mali kapacity rozšíriť na dvojnásobný počet miest.

Predpokladané náklady na úpravu priestorov a materiálne vybavenie odhaduje kraj približne na 64.000 eur, financovať ich bude z vlastného rozpočtu.

Zariadenie v DSS Rosa pribudne k už existujúcim podobným centrám, ktoré kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, napríklad v DSS prof. K. Matulaya v bratislavskej Dúbravke či DSS Integra v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, respektíve jeho detašovanom pracovisku v Senci.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.