• Zdravie a životný štýl
  • 25.09.2018 18:30

FOTO: Viete, ako vyzeralo v roku 1930 miesto, kde dnes stojí Univerzita Komenského?

0 0
Zdroj: Google Maps

Na facebookových stránkach venovaných starej Bratislave sa pred niekoľkými dňami objavila vzácna stará snímka urobená okolo roku 1930 zo Šafárikovho námestia smerom na priestranstvo, ktorému dnes dominuje hlavná budova Univerzity Komenského. Vidno na nej aj susednú budovu - bývalý hotel Krym, kde sa dnes nachádza moderná reštaurácia THeMA.

Hlavná budova univerzity je postavená na mieste zbúraných obytných domov, potravinárskeho daňového úradu a hostinca na križovatke Justiho radu (dnešné Vajanského nábrežie), Roykovej ulice (dnešná Tobrucká ulica, na ktorej sa ešte stále nachádza piváreň Ponorka) a Šafárikovho námestia. To nesie svoj súčasný názov od roku 1918, predtým sa volalo Námestie kráľa Ondreja, teda v nemčine König András-Platz alebo v maďarčine András király-tér.   

Zdroj: FB Prešpurčina ešče nezgegla

​Pôvodným vlastníkom pozemkov bol Ján Pálffy, ktorému ich v roku 1918 štát skonfiškoval. Začiatkom dvadsiatych rokov bol vrátený dedičom J. Pálffyho, ktorí sa uzavretím dohody s Mestským notárskym úradom zaviazali chátrajúce budovy opraviť. O tri roky neskôr pozemok opäť kúpil štát od Továrne na káble za 2,6 mil Kč. S demoláciou objektov na pozemku sa začalo v roku 1930. Pôvodne tu mal stáť Štátny obchodný dom, ktorého projektantom bol akademický architekt František Krupka. Išlo o veľkolepú stavbu, ktorej priečelie malo byť vysoké až 32 metrov. Jej výstavbu dokončili a budovu uviedli do prevádzky v roku 1937 a jednou z prvých slávností bola 11. marca v Auditóriu maximum inaugurácia rektora prof. JUDr. Vratislava Bušeka.

Mimochodom, vedeli ste, že bývalý hotel Krym sa ešte predtým volal hotel Bláha a v jeho kaviarni sedávali predovšetkým študenti a pedagógovia z Univerzity Komenského? K spomínanému hotelu patrila aj záhradná, teda letná reštaurácia tzv. Umelka situovaná po ľavej strane nájazdu na Starý most, ktorý sa pred I. svetovou vojnou volal Most Františka Jozefa a po nej bol premenovaný na Štefánikov most, kým po II. svetovej vojne sa zase nazýval Mostom Červenej armády.

(ars, foto: FB Prešpurčina ešče nezgegla a Google Maps)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.