• Zdravie a životný štýl
  • 14.04.2018 18:00

Budova Konskej železnice bude slúžiť ľuďom. Na aké rôzne aktivity sa "Konka" bude využívať?

0 0
Rozhodnuté: nové mesto prenajme budovu konskej železnice - konska zeleznica

Historická budova Konskej železnice sa už dlhší čas využíva len na sobáše, zastupiteľstvo sa ju pokú­silo dvakrát neúspešne prenajať, aby prevádzka nezaťažovala rozpočet. Novomešťania teraz chcú, aby budova plnila verejnoprospešnú funkciu.

Ako informuje webová stránka mestskej časti, koncom marca sa uskutočnila prezentácia občianskych združení, ktoré by chceli v objekte fungovať. Bolo ich jedenásť. Napríklad železniční modelári, anglické detské centrum s knižnicou, Connect Coworking, ktorý chce kreatívne centrum založené na stretávaní ľudí.

Komunitné centrum pre zelenú politiku zas ponúklo aktivity od prístupu k prostrediu až po bezobalový predaj potravín. Factory Hub chce spájať lokálnych výrobcov či doma vyrobené produkty s ľuďmi. Alebo združenie Viac kultúry, ktoré predstavilo aktivity od verejných čítaní literárnej tvorby cez koncerty a divadelné produkcie až po bábkové divadlo aj pre dospelých. Tanečná škola sa napokon rozhodla, že svoje aktivity bude realizovať skôr v stredisku kultúry. Niektoré občianske združenia si našli iné priestory, a stále je možnosť pre ďalšie komunity, ktoré by mali o priestory v Konskej železnici záujem. Tento týždeň sa totiž koná workshop, na ktorom sa občianske združenia okrem iného dohodnú, či sú schopné koexistovať v budove aj viacerí.

Na predchádzajúcom sa zástupcovia občianskych združení, úradu a poslanci dohodli, že náklady na prevádzku by mali byť maximálne 18 500 eur. Poslanci priamo na workshope navrhovali, aby počas skúšobnej doby bolo nájomné znížené a OZ, aby mohli ušetrené peniaze investovať do rozvoja aktivít. V prvej etape oživenia by bola skúšobná doba do 31.12.2019. Ak sa spolupráca osvedčí, nájom môže pokračovať s predlžovaním o ďalších desať rokov. „V budove by sa mali rozvíjať kultúrne aktivity a aktivity potvrdzujúce miestne genius loci. Mali by tam byť ľudia pre ľudí,“ odznelo na stretnutí.

Proces bude ďalej pokračovať participatívnou formou, s plným zapojením občian­skych združení. Vhodné aktivity nájdu zázemie v budove, a pre tie ostatné bude samospráva hľadať zázemie inde. Do konca roku 2018 by sa mala budova využívať vo verejnoprospešnom móde s nájomným, ktoré bude zohľadňovať osobitý zreteľ.

(in)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.