Výstavba pumpy na Šancovej nie je aktuálna

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Nedávno sa objavili informácie o zámere postaviť na Šancovej ulici v blízkosti kina YMCA novú benzínovú pumpu. V akom stave je príprava tohto projektu, sme zisťovali na miestnom úrade mestskej časti Staré Mesto.

Ako nám povedal starosta Starého Mesta Andrej Ďurkovský, o výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt na Šancovej ulici v úseku pri kine YMCA sa zaujímala istá súkromná firma. Samotné mesto doteraz nevybudovalo ani jednu čerpaciu stanicu. V priebehu stavebného konania sa však vždy vyjadruje k ich umiestneniu.

„Využívame na to Kritériá na umiestňovanie čerpacích staníc pohonných hmôt na území hlavného mesta, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v roku 1993 a odvtedy ich viackrát aktualizovalo. Na základe informácie od kolegov z Okresného úradu Bratislava 1 sa doteraz nezačalo územné ani stavebné konanie k výstavbe čerpacej stanice na Šancovej ulici, k projektu teda zatiaľ nevydali ani len územné rozhodnutie. Podľa mojich informácií nebola predložená ani len projektová dokumentácia, takže v tejto chvíli táto stavba nie je aktuálna,“ uviedol starosta A. Ďurkovský.

Vo všeobecnosti platí, že umiestnenie benzínky musí byť v súlade s územným plánom, nesmie byť tam, kde sa pohybujú malé deti, pri nemocniciach, a podobne. Stavebné povolenie vydáva príslušný okresný úrad štátnej správy. Okrem toho investor musí oboznámiť v priebehu územného a stavebného konania so svojím zámerom občanov v danej lokalite, aby získal ich súhlas. Úlohou mesta v takýchto prípadoch nie je určovať počet čerpacích staníc pohonných hmôt. Ich počet, podobne ako všade v zahraničí, určuje trh a rozvoj automobilizmu.

(brn)

Páčil sa vám článok?