Aj Vrakunčania budú mať kultúrny dom

31.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Vrakuňa je jedinou mestskou časťou Bratislavy, ktorá v súčasnosti nemá vlastný kultúrny dom. Pôvodný Dom kultúry bol veľmi schátraný a po začatí výstavby sídliskového obytného súboru jeho torzo zbúrali.

V roku 1991 sa v rámci výstavby sídliska začalo so stavbou nového domu kultúry, no pre nedostatok finančných prostriedkov bola stavba zastavená.

V súčasnosti mestská časť hľadá investora na dostavbu, prípadne kupcu skeletu, aby mohla postaviť nový kultúrny stánok. Jedinou fungujúcou kultúrnou ustanovizňou vo Vrakuni je kultúrne stredisko, ktoré však nevyhovuje klubovej činnosti, stretávaniu sa Vrakunčanov, ani iným spoločenským podujatiam.

Podľa zámerov miestneho úradu by mal stáť v atraktívnom prostredí v blízkosti Malého Dunaja. Tento priestor vybrali jednak pre malú náročnosť prípravy staveniska, blízko inžinierskych sietí, jednak zapadá do koncepcie územného plánu mestskej časti, ktorá ho predurčuje na výstavbu občianskej vybavenosti s  postupným vytvorením spoločenského centra.

Architektonické riešenie nového Domu kultúry je navrhované tak, aby vhodne zapadalo do okolitého prostredia. Celkovú koncepciu dopĺňa aj blízkosť Malého Dunaja, drobná architektúra a bohatá zeleň. Sadové úpravy so vzrastlými stromami vytvoria parkové prostredie. Kultúrny dom svojou polohou a tvarom spolu s kostolom nachádzajúcim sa na druhej strane cesty bude dotvárať ako hlavný mestotvorný prvok predpokladané námestie.

V novom kultúrnom stánku by mala byť viacúčelová sála s kapacitou 180 miest v zasúvacom hľadisku, ktorá bude slúžiť aj na premietanie filmov, priestory pre klubovú činnosť, výstavné plochy a libresso. Náklady na jeho výstavbu sa budú pohybovať okolo 30 miliónov korún, ktoré chce mestská časť sčasti získať predajom skeletu rozostavaného kultúrneho domu. Predpokladaný čas výstavby, ako je uvedený v projektovej dokumentácii, je 12 mesiacov. Termín začatia stavby kultúrneho domu zatiaľ zostáva otázny. Podľa slov starostky Ľudmily Lackovej by ho však v každom prípade chceli Vrakunčanom odovzdať do užívania ešte v tomto volebnom období.

(mil)

V tomto volebnom období by sa mala aj Vrakuňa dočkať vlastného kultúrneho stánku. S jeho výstvabou sa ráta v atraktívnom prostredí na brehu Malého Dunaja. Nový kultúrny dom by chcela mestská časť postaviť z peňazí, ktoré získa predajom rozostavaného domu kultúry, s ktorého výstavbou sa začalo v rámci výstavby sídliska ešte v roku 1991. V súčasnosti jedinou fungujúcou kultúrnou ustanovizňou vo Vrakuni je bývalý ObKaSS.
FOTO - archív MČ

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie