Termín ukončenia výstavby Zámockej ulice bol posunutý na koniec apríla roku 2000

24.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Do revitalizácie Zámockej ulice aktívne vstúpila mestská časť Staré Mesto. Jej starosta Andrej Ďurkovský v uplynulých dňoch vydanie kladných stanovísk mestskej časti k stavebným povoleniam na výstavbu ďalších objektov podmienil vypracovaním urbanisticko-architektonickej štúdie celého územia.

Doteraz totiž chýbala koordinácia oboch investorov revitalizácie Zámockej ulice - bratislavskej Zámockej spoločnosti, a.s., a lučeneckej spoločnosti Garden.

Podľa informácií z miestneho úradu Staré Mesto, spoločnosť Garden akceptovala požiadavky mestskej časti na predloženie doplňujúcich materiálov, ktoré budú riešiť vzťahy k okoliu ulice v nových vlastníckych podmienkach. Staré Mesto aj Garden potvrdili záujem spolupracovať a dohodli sa na skladbe a obsahu požadovaných materiálov, aby sa kontinuita revitalizácie Zámockej ulice neprerušila.

Do 4. júna hlavné mesto, mestská časť Staré Mesto a príslušná okresná a krajská štátna správa odovzdajú obom investorom zadanie na vypracovanie urbanisticko-architektonického riešenia celej Zámockej ulice. Podľa tohto zadania každý z investorov zabezpečí vypracovanie štúdie o svojej časti územia.

Zámocká ulica je rozostavaná od roku 1994, kedy sa začala výstavba dvoch podzemných garáží, kolektoru s inžinierskymi sieťami, komunikácie, trafostanice a stabilizácia Hradného vrchu v zadných častiach budúcej zástavby. V roku 1994 investora, ktorým bolo spoločné združenie mesta Bratislava a Hydrostavu, a.s., nahradila Zámocká spoločnosť, a.s., v ktorej malo mesto 10 percentnú účasť. V roku 1998 získala od Zámockej spoločnosti, a.s., hornú časť ulice lučenecká spoločnosť Garden.

Stavebný úrad so súhlasom mesta a mestskej časti predĺžil termín ukončenia stavby ako celku do 30. apríla 2000. To nebráni tomu, aby výstavba nadzemných objektov plynule pokračovala ďalej. Mesto Bratislava a mestská časť Staré Mesto majú záujem sledovať funkčné využitie územia, zásady jeho organizácie a koordinovať výstavbu a činnosti, ktoré oplyvňujú rozvoj tohto územia.

(miv)

Páčil sa vám článok?