Rozširovaniu obce bránia jej obyvatelia

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Ďalšiu výstavbu rodinných domov v Čunove paradoxne brzdia samotní Čunovčania. Samospráva obce síce pripravila plán výstavby druhej strany Záhumennej ulice, majitelia dotknutých parciel však odmietli predať pozemky, a tým sa ďalšia výstavba zastavila.

Posledné stavebné povolenia na výstavbu domov na tejto najmladšej ulici boli údajne vydané v roku 1983. Ako sme sa dozvedeli na tunajšom miestnom úrade, bola už vypracovaná urbanistická štúdia zahusťovania výstavby v intraviláne obce a tak sa Čunovčania rozhodli stavať vo svojich záhradách, ktoré delia v rámci rodiny a odstupujú svojim potomkom.

“Nerozrastáme sa, napriek tomu, že v územnom pláne máme zakreslené, že by sme sa chceli rozrásť,” hovorí starostka Alžbeta Broszová. Ide o dve možné stavebné lokality, pričom jednou z nich spomenutá druhá časť Záhumennej ulice, ktorá je pri vstupe do obce po ľavej strane. “Stavať sa teda bude až vtedy, keď budeme vidieť, že občania majú vôľu odpredať svoje pozemky a umožniť tak ďalšiu výstavbu,” dodáva starostka.

Čunovčania sú však konzervatívni a nechcú pôdu predávať. Najmä nie cudzincom z Bratislavy, a preto radšej čakajú, kým ich deti nevyrastú a nezačnú stavať. Stavebný ruch v Čunove je však napriek tomu čulý - mnohí si domy prestavujú a rekonštruujú. Výstavba neďalekej diaľnice do Maďarska sa totiž dotkla aj Čunovčanov - diaľničný úsek na hraničný priechod vedie cez kataster obce a štát pred výstavbou vykupoval dotknuté pozemky. Podobne ako  Rusovčania a Jarovčania aj mnohí Čunovčania si polepšili a tak ich domy dostávajú novú tvár.

(ado)

Na Záhumennej ulici v Čunove je zástavba len na jednej strane.
FOTO - archív

Páčil sa vám článok?