Možnosti bytovej výstavby sú obmedzené

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Aj v Jarovciach je podobne ako v ostatných bratislavských mestských častiach problémom bytová otázka - záujem o bývanie prevyšuje existujúce možnosti.

Aj preto miestna samospráva v tejto zadunajskej mestskej časti deklaruje záujem pomôcť najmä mladým rodinám riešiť problém s bývaním.

Ako potvrdila starostka obce Mária Wuketichová, snahou samosprávy je riešiť najmä bytový problémy Jarovčanov. Individuálna bytová výstavba sa totiž nemôže rozširovať mimo intravilánu mestskej časti, čo znamená značne obmedzené možnosti bytovej výstavby. V Jarovciach preto kladú dôraz na zástavbu nezastavaných pozemkov, rekonštrukcie či prístavby existujúcich domov, alebo výstavbu nových obytných domov v záhradách rodinných domov, pokiaľ takáto možnosť existuje.

Značná časť pozemkov v katastri obce patrí poľkonohospodárskemu družstvu, veľkú plochu zaberajú ovocné sady. S výstavbou diaľnice sa tiež oklieštili možnosti bytovej výstavby - existuje preto predpoklad, že obec sa viac nebude rozširovať čo do rozlohy i do počtu obyvateľov. Jaročania sú si toho vedomí a chcú si naďalej zachovať osobitý charakter tejto bratislavskej mestskej časti.

(pol)

Páčil sa vám článok?